KML mini tlačiareň

Podporované zariadenia 30.12.2018

Podľa videonávodu si najjednoduchšie overíte či je mobil alebo tablet vhodný pre tlač pokladničných dokladov z virtuálnej pokladnice cez Mini Tlačiareň KML‑58 alebo VRP Tlačiareň KML‑80.

Zariadenie musí spĺňať nasledovné dve podmienky:

 1. V nastaveniach zariadenia sa nachádza služba "Tlač".
 2. V nastaveniach zariadenia v časti "Informácie o zariadení" je uvedená verzia systému Android 4.4 alebo novšia.

Virtuálna pokladnica od verzie 4.0 je viac prispôsobená pre prácu na tablete. Ak zvažujete kúpu nového zariadenia, vrelo vám odporúčame tablet Lenovo TAB M10, ktorý sme testovali a bude vyhovovať aj náročnejším používateľom. Ak potrebujete mobilný telefón, doposiaľ sme nemali ani jeden problém so smartfónmi značky SAMSUNG.

Výnimky

Huawei P8 Lite, P9 Lite a Honor H6 s Android 6.0 tlačí doklady len ak je k internetu pripojený cez Wi‑Fi - Spomínané telefóny z dôvodu úspory batérie pri pripojení na internet cez mobilné dáta vypínajú tlačové služby čím sa znemožní tlač. Spoločnosť sme na chybu upozornili ale vzhľadom na rýchle morálne zastarávanie mobilných telefónov chybu nebudú opravovať. Chyba bola odstránená až v telefónoch s Androidom 7.

Ďalšie návody

 

Návod na inštaláciu - Mini Tlačiareň KML‑58 15.12.2018

Opis Mini tlaciarne KML-58

Pri inštalácií Mini Tlačiarne KML‑58 postupujte podľa videonávodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • Mini Tlačiareň KML‑58
  • napájací adaptér
  • kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky. Následne vložte termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky. Zakladanie termopásky
 4. Pred prvým spustením tlačiarne KML‑58 otvorte zadný kryt, následne vyberte batériu a odlepte lepiacu pásku z konektorov batérie. Batériu vráťte späť do tlačiarne v správnej polohe a zatvorte zadný kryt.
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým podržaním tlačidla ZAP./VYP. Tlačítko on-off
 6. Nainštalujte aplikáciu KML Tlačiareň Ikona aplikácie VRP Tlačiareň KML.
 7. Po spustení aplikácie počkajte, kým sa telefón spáruje s tlačiarňou.
 8. Pripojte tlačiareň pomocou prepínača v aplikácii. Pripojenie Mini tlaciarne KML-58
 9. Zadajte PIN 1234 na párovanie tlačiarne s telefónom cez Bluetooth a stlačte OK.
 10. Zapnite službu KML print.
 11. Podľa videonáovdu si nainštalujte a prihláste sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice. Bez tejto aplikácie tlačiareň nebude správne fungovať!
 12. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 13. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu - Tlačiareň KML‑79 8.6.2020

Opis Tlaciarne KML-79

Pri inštalácií Tlačiarne KML‑79 postupujte podľa videonávodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • Tlačiareň KML‑79
  • napájací adaptér
  • kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky. Následne vložte termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky. Zakladanie termopásky
 4. Pred prvým spustením tlačiarne KML‑79 otvorte zadný kryt, následne vyberte batériu a odlepte lepiacu pásku z konektorov batérie. Batériu vráťte späť do tlačiarne v správnej polohe a zatvorte zadný kryt.
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým podržaním tlačidla ZAP./VYP. Tlačítko on-off
 6. Nainštalujte aplikáciu KML Tlačiareň Ikona aplikácie VRP Tlačiareň KML.
 7. Po spustení aplikácie počkajte, kým sa telefón spáruje s tlačiarňou.
 8. Pripojte tlačiareň pomocou prepínača v aplikácii. Pripojenie Mini tlaciarne KML-79
 9. Zadajte PIN 1234 na párovanie tlačiarne s telefónom cez Bluetooth a stlačte OK.
 10. Zapnite službu KML print.
 11. Podľa videonáovdu si nainštalujte a prihláste sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice. Bez tejto aplikácie tlačiareň nebude správne fungovať!
 12. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 13. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu Tlačiareň KML ePOS 3.8.2019

Popis Tlačiarne KML ePOS predná starna Popis Tlačiarne KML ePOS zadná strana

Pri prvom spustení Tlačiarne KML ePOS postupujte podľa video návodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • Tlačiareň KML ePOS
  • napájací adaptér
  • napájacia šnúra
  • kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie. Tlačiareň KML ePOS má nainštalovaný kompletný softvér, ktorý budete potrebovať na vystavovanie pokladničných dokladov. Je dôležité, aby ste do Tlačiarne KML ePOS neinštalovali žiadne ďalšie aplikácie. Zariadenie má slúžiť výlučne na vystavovanie pokladničných dokladov z virtuálnej pokladnice.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky. Následne vložte termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky.
 4. Zakladanie termopásky
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým stlačním tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Pri zapínaní si dávajte pozor, aby ste stlačili len tlačidlo Štart.
 6. Prihláste sa do aplikácie Pokladnica. Ikona virtuálnej registračnej pokladnice Pre požívanie aplikácie potrebujete prihlasovacie meno označené ako login a heslo zaslané z Daňového úradu. Ako tieto údaje získať, si pozrite vo video návode Registrácia virtuálnej pokladnice.
 7. Pri prvom prihlásení vás aplikácia vyzve na zmenu hesla. Nové heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu. Nové heslo si dobre zapamätajte, nakoľko pri jeho strate vám Daňový úrad nové heslo nevydá.
 8. Pri tejto zmene hesla musíte zadať aj PIN, ktorý ste uviedli v žiadosti.
 9. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 10. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu VRP Tlačiareň KML‑80 23.10.2018

VRP tlačiareň KML-80 popis

Pri inštalácií VRP Tlačiarne KML‑80 postupujte podľa videonávodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • VRP Tlačiarne KML‑80
  • napájací adaptér
  • napájacia šnúra
  • testovací kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Tlačidlom otvorte kryt pásky, vnútri nájdete držiak pásky, na ktorý nasuniete kotúčik a založte do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zospodu. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky. Zakladanie termopásky
 4. VRP tlačiareň KML‑80 môžete mať trvalo napojenú na elektriku, lebo neobsahuje akumulátor. Zapojíte ju tak, že spojíte napájaciu šnúru s napájacím adaptérom. Koncovku do tlačiarne zapojte šípkou nahor. Tlačiareň po vytlačení pokladničného dokladu dokáže otvoriť 24‑voltovú peňažnú zásuvku. Konektor pre pripojenie peňažnej zásuvky je hneď vedľa napájacieho konektora.
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň zapnete vypínačom na prednej strane. Mala by vám ostať svietiť iba kontrolka napájania.
 6. Nainštalujte aplikáciu KML Tlačiareň Ikona mini aplikácie KML tlačiareň.
 7. Po spustení aplikácie počkajte, kým sa telefón spáruje s tlačiarňou.
 8. Pripojte tlačiareň pomocou prepínača v aplikácii. Pripojenie Mini tlaciarne KML-58
 9. Zadajte PIN 1234 na párovanie tlačiarne s telefónom cez Bluetooth a stlačte OK.
 10. Zapnite službu KML print.
 11. Podľa videonáovdu si nainštalujte a prihláste sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice. Bez tejto aplikácie tlačiareň nebude správne fungovať!
 12. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 13. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu platobného terminálu SumUp 31.8.2019

Pri inštalácii platobného terminálu SumUp postupujte podľa video návodu, ktorý je podrobnejší než textový návod

 1. Zaregistrujte sa na stránke sumup.sk.
 2. Z Google Play nainštalujte aplikáciu SumUp.
 3. V aplikácii KML Tlačiareň Ikona aplikácie KML Tlačiareň zadajte SumUp ID.
 4. V aplikácií virtuálna pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici, potom "Nastavenia dokladu" Ikona nastavenia dokladu vo virtuálnej registračnej pokladnici, zapnite "Zadávanie rozpisu platidiel" a "Použitie mobilného POS terminálu".

Výnimky

Nekompatibilné zariadenia: Galaxy Tab A SM‑T285, Galaxy Tab A SM‑T280, Huawei P8 lite, Samsung J3.

Ďalšie návody

Nastavenie textového a grafického loga na doklade z VRP 29.5.2020

V tomto video návode sa dozviete, ako si doplniť textové a grafické logo na pokladničný doklad.

Všetky údaje, ktoré sú povinné, nastavuje priamo Finančná správa. Pre tlač platných pokladničných dokladov teda nemusíte nič nastavovať. Taktiež platí, že do samotného pokladničného dokladu nesmiete zasahovať. Vďaka aplikácii KML tlačiareň môžete pred alebo za pokladničný doklad doplniť vaše textové alebo grafické logo.

Ak chcete tlačiť pokladničné doklady so svojím grafickým logom alebo informáciou o otváracích hodinách, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu KML tlačiareň. Ikona KML Tlačiareň
 2. Pre ďalšie nastavenie musíte mať zapnutú tlačiareň, Ikona zapnúť tlačiareň v prípade tlačiarne KML ePOS nič zapínať nemusíte, pretože tá je zapnutá natrvalo.
 3. Vedľa licencie kliknite na. Ikona nastavenia
 4. Otvorí sa nové okno, v ktorom si môžete nastaviť grafické a textové logo.
 5. Textové logo môže mať aj viac riadkov a dokážete ho zarovnať doľava, doprava alebo na stred.
 6. Grafické logo musí byť čiernobiele, pretože termotlačiareň nedokáže tlačiť farby a ani odtiene sivej. Maximálne rozmery grafického loga sú:
  • Mini Tlačiareň KML‑58 ‑ 200 × 200 px
  • Tlačiareň KML‑79 ‑ 550 × 550 px
  • Tlačiareň KML ePOS ‑ 200 × 200 px
  • VRP Tlačiareň KML‑80 ‑ 550 × 550 px

Pre bližšie informácie si pozrite videonávod, ktorý je podrobnejší než textový popis.

Ďalšie návody

Neplatný doklad 23.4.2019

V tomto videonávode vám ukážem, ako vyriešiť prípad, ak vám Tlačiareň KML tlačí doklady, na ktorých je v každom treťom riadku označenie "NEPLATNÝ DOKLAD".

Neplatný bloček z Virtuálnej pokladnice
 1. Zapnite tlačiareň trojsekundovým podržaním tlačidla ZAP./VYP. Tlačítko on-off
 2. Vo svojom zariadení vojdite do menu.
 3. Nájdite a otvorte aplikáciu KML Tlačiareň. Ikona Mini tlačiarne KML 58
 4. Tlačidlom vpravo hore sa pripojte k tlačiarni. Spojiť s Mini tlačiarne KML 58
 5. Vpravo dole otvorte nastavenie licencie. Licencia Mini tlačiarne KML 58
 6. V novom okne sú vpravo hore tri bodky pod sebou. Kliknite na ne.
 7. Potom na licenciu.
 8. Otvorí sa vám okno s názvom "Zadajte číslo licencie", na ktorom stlačte OK.

Ak sa vám zobrazilo hlásenie "Licencia je v poriadku", doklady sa už budú tlačiť správne.

V prípade, že sa vám zobrazilo oznámenie "Musíte byť pripojený k tlačiarni", napojte tlačiareň na adaptér a opakujte celý postup znova.

Ak sa vám zobrazilo hlásenie "Licencia je neplatná", skontrolujte číslo licencie podľa čísla, ktoré ste dostali vo faktúre pri kúpe tlačiarne, a skúste licenciu overiť znova.

Text neplatný doklad sa začne tlačiť na dokladoch vtedy, ak pri overovaní licencie dôjde k prerušeniu internetového spojenia s licenčným serverom.

Tento postup vám nepomôže, ak sa na náš softvérový ovládač pokúšate pripojiť inú tlačiareň ako KML alebo ak nemáte platnú licenciu.

Ďalšie návodyPopis Mini tlaciarne KML-58

 

Registrácia virtuálnej pokladnice 01.04.2019

V tomto videonávode sa dozviete ako požiadať o pridelenie prihlasovacích údajov do virtuálnej pokladnice. Videonávod je podrobnejší a názornejší než textový návod.

O prístupové údaje k virtuálnej pokladnici je možné požiadať len elektronicky cez portál finančnej správy.

V tomto video návode sa dozviete, ako požiadať o pridelenie prihlasovacích údajov do virtuálnej pokladnice. Video návod je podrobnejší a názornejší v porovnaní s textovým návodom.

O prístupové údaje k virtuálnej pokladnici je možné požiadať len elektronicky cez portál Finančnej správy.

 1. prihláste sa do svojej osobnej internetovej zóny na portáli Finančnej správy
 2. vyberte katalóg formulárov
 3. vyplňte formulár Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e‑kasa klient
 4. v žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)
 5. do žiadosti uveďte PIN. Osobný PIN kód (nastavte si ho podľa seba) si starostlivo uchovajte, budete ho potrebovať pri prvom prihlásení sa do virtuálnej pokladnice.
 6. žiadosť elektronicky podpíšte a odošlite

Finančná správa vám v priebehu 7 až 10 dní pošle poštou prihlasovacie meno a heslo do virtuálnej pokladnice. V prípade, že podnikáte ako fyzická osoba, údaje vám budú doručené na adresu trvalého pobytu. Právnickým osobám Finančná správa zašle prihlasovacie údaje na adresu sídla firmy.

Ďalšie návody

Inštalácia Virtuálnej registračnej pokladnice 8.10.2018

Na to, aby ste mohli zo svojho mobilu alebo tabletu tlačiť pokladničné doklady z virtuálnej pokladnice cez Tlačiareň KML, musíte mať vo svojom zariadení nainštalovaný ovládač tlačiarne a aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica, v skratke označovanú ako VRP. Podrobný postup, ako nainštalovať do svojho zariadenia ovládač tlačiarne, si môžete pozrieť v samostatnom videonávode na tomto odkaze − Inštalácia Tlačiarne KML. V tejto časti si opíšeme postup inštalácie aplikácie VRP. Videonávod je podrobnejší a názornejší než textový návod.

 1. Na to, aby ste mohli aplikáciu používať, potrebujete prihlasovacie meno označené ako login a heslo zaslané z daňového úradu. Ako tieto údaje získať, si pozrite vo videonávode Registrácia virtuálnej pokladnice.
 2. Na prvé prihlásenie budete potrebovať PIN, ktorý ste zadali v žiadosti.
 3. Samotná inštalácia prebehne nasledovne: vo svojom zariadení nájdite Obchod Play, v niektorých zariadeniach označovaný aj ako Google Play. Ikona Obchod play
 4. Do vyhľadávania v hornej časti napíšte text "vrp pokladnica".
 5. Po vyhľadaní kliknite na aplikáciu Pokladnica od Finančnej správy a dajte ju inštalovať. Ikona virtuálnej registračnej pokladnice
 6. Po nainštalovaní kliknite na otvoriť a zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo.
 7. Pri prvom prihlásení vás aplikácia vyzve na zmenu hesla. Nové heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu. Nové heslo si dobre zapamätajte, lebo pri jeho strate vám daňový úrad nové heslo nevydá.
 8. Pri tejto zmene hesla musíte zadať aj PIN, ktorý ste uviedli v žiadosti.
 9. Kliknutím na zelený krúžok s bielou fajkou svoje nastavenia uložíte a inštalácia aplikácie VRP je hotová.

Odporúčam vám, aby ste si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavili štvormiestny kód na jednoduchšie prihlasovanie.

Ďalšie návody

Nastavenie PIN-u do VRP 7.12.2018

Virtuálna registračná pokladnica (skratka VRP) od verzie 2.1 umožňuje prihlásenie sa do aplikácie pomocou PIN‑u. Pridelené prihlasovacie meno a heslo možno nahradiť štvormiestnym PIN‑om, čo výrazne zjednoduší používanie aplikácie. Ten si na svojej virtuálnej pokladnici nastavíte podľa videonávodu alebo nasledovného postupu:

 1. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia". Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici
 2. Kliknite na "Prihlasovanie". Ikona prihlasovania vo virtuálnej registračnej pokladnici
 3. Potom kliknite na text "prihlasovanie PINom".
 4. Zadajte svoje prihlasovacie meno, heslo, zvoľte si PIN a zopakujte ho.
 5. Nastavenie uložte kliknutím na zelený kruh s fajkou. Ikona fajka vo virtuálnej registračnej pokladnici

O úspešnom spárovaní a nastavení PIN‑u vás bude informovať vyskakovacie okno. Na ďalšie prihlásenie do virtuálnej pokladnice môžete použiť zvolený PIN.

PIN je možné nastaviť maximálne do troch zariadení súčasne.

Ďalšie návody

Nahlasovanie polohy prenosnej pokladnice 1.4.2019

Tento videonávod je určený pre tých, ktorí si virtuálnu pokladnicu zaregistrovali ako prenosnú pokladnicu.

Ak máte ako adresu prevádzky vo svojej virtuálnej pokladnici uvedené "Prenosná pokladnica", ste povinný do systému eKasa zasielať umiestnenia pokladnice, na ktorom v reálnom čase evidujete prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti.*)

Evidencia sa robí priamo cez ikonu polohy Ikona Polohy vo virtuálnej pokladnici na úvodnej obrazovke. Na výber máte:

Pre bližšie informácie si pozrite videonávod, ktorý je podrobnejší než textový popis.

*) § 8a ods.6 zákona č. 289/2008 Z.z. Ak podnikateľ používa prenosnú pokladnicu e‑kasa klient, je povinný do systému e‑kasa zasielať okrem údajov uvedených v odsekoch 1, 2 a 4 aj adresu alebo GPS súradnice umiestnenia prenosnej pokladnice, na ktorej podnikateľ eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti, alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom.

Ďalšie návody

Školenie virtuálna registračná pokladnica 6.12.2018

tomto videonávode sa dozviete, ako si vo virtuálnej registračnej pokladnici (skratka "VRP") založíte novú položku do katalógu tovarov a služieb, a naučíte sa všetky spôsoby blokovania vo virtuálnej pokladnici.

Odkazy z videa

Ďalšie návody

Úhrada faktúry v hotovosti vo VRP 23.2.2020

V tomto video návode sa dozviete, ako vo virtuálnej registračnej pokladnici správne vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti a ako si nastaviť softvérový ovládač tak, aby vám uľahčil prácu v tejto agende.

Keď vám niekto zaplatí faktúru v hotovosti, ste povinný mu vystaviť potvrdenie z registračnej pokladnice. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí sú povinný používať registračnú pokladnicu.

Doklad o úhrade faktúry v hotovosti nesmiete vystavovať ako bežný položkový doklad1), ale musíte ho vytvoriť v samostatnej agende.

Vo virtuálnej pokladnici ju nájdete po kliknutí na Nový doklad a Úhradu faktúry. Potom sa vám otvorí okno, v ktorom vyplníte polia Číslo faktúry a Suma na úhradu. Na tejto obrazovke po kliknutí na ikonu Identifikátor kupujúceho môžete pridať identifikátor kupujúceho. Preddefinované sú polia identifikátora ako IČO, DIČ, IČ DPH alebo môžete zvoliť iný údaj.

Doklad sa vytvorí po kliknutí na ikonu zelený krúžok s fajočkou. Následne môžete doklad odoslať e‑mailom prostredníctvom tlačidla zavináč alebo môžete doklad vytlačiť kliknutím na ikonu tlačiarne.

Doklad je možné vytlačiť alebo zaslať elektronicky iba raz. Viac sa o tejto téme dočítate v článku Pokladničné doklady e‑mailom v nasledovnom odkaze.

Doklad o úhrade faktúry v hotovosti môžete vystaviť aj so zápornou sumou a to tak, že vložíte znamienko mínus pred sumu úhrady. Tento postup využijete, keď vraciate niekomu peniaze v hotovosti, napríklad za dobropis.

Pri tlači originál pokladničného dokladu odovzdávate zákazníkovi. Dobrým zvykom je vytlačiť si aj kópiu pre účtovníčku, aby ste aj vy mali doklad o tom, kedy ste prijali platbu za faktúru.

Zákon zakazuje2) tlač viacerých originálov a preto kópiu dokladu o úhrade faktúry musíte robiť tak, že sa vrátite do Hlavného menu, kliknete na Vystavené doklady, vyberiete si konkrétny doklad a vytlačíte ho.

Tento postup je zdĺhavý a nepraktický. Preto sme do softvérového ovládača KML Tlačiareň pridali funkciu, ktorá po vystavení originálu dokladu o úhrade faktúry vytlačí aj kópiu tohto dokladu.

Počet kópií si nastavíte nasledovne:

 1. Otvoríte aplikáciu KML Tlačiareň ikona.
 2. Kliknete na ikonu vedľa licencie natavenia.
 3. Zrolujete nadol, na časť Úhrada faktúry a nastavíte si počet želaných kópií.

Po vystavení originálu dokladu o úhrade faktúry v hotovosti sa automatický vytlačí aj kópia.

1) Vyjadrenie Finančnej správy k tlači dokladov o úhrade faktúry v hotovosti
2) 8 ods.6 zákona č. 289/2008 Z.z. Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu. Vyjadrenie Finančnej správy k tlači dvoch originálov pokladničných dokladov

 

Ďalšie návody

Uzávierky vo virtuálnej pokladnici 8.1.2020

V tomto video návode sa dozviete nielen to, ako sa vo virtuálnej pokladnici robia uzávierky, ale aj ako si poradiť, ak máte malý displej, v dôsledku čoho sa vám kalendári nezobrazujú niektoré dátumy. Video návod je podrobnejší než textový popis.

Napriek tomu, že zákon vám neprikazuje robiť uzávierky, budete ich potrebovať pre seba alebo svoju účtovníčku. Virtuálna pokladnica umožňuje robiť dva typy uzávierok a to Prehľadové uzávierky a Intervalové uzávierky.

Prehľadová uzávierka VRP

Prehľadová uzávierka zobrazí prehľad predaja za jeden deň a nahrádza vo virtuálnej pokladnici dennú uzávierku. Prehľadovú uzávierku vo virtuálnej pokladnici vytvoríte nasledovne:

 1. Na úvodnej obrazovke kliknite na ikonu Pokladničné uzávierky Ikona Pokladničné uzávierky vo virtuálnej pokladnici
 2. V pravom hornom rohu na tlačidlo Plus Ikona Plus vo virtuálnej pokladnici.
 3. Vyberiete typ uzávierky "Prehľadová uzávierka"
 4. Vyberiete si hodnotu "Dátum od" ‑ môže to byť aktuálny dátum alebo dátum maximálne 3 dni spätne.
 5. Kliknite na zelený krúžok s fajočkou.Ikona Fajka vo virtuálnej pokladnici
 6. Prehľadová uzávierka bude spracovaná do niekoľkých minút.
 7. Ak sa popis pri uzávierke zmení na "spracovaná", po kliknutí na uzávierku sa zobrazí jej detail.
 8. Uzávierka má dve strany. Po kliknutí na ikonu tlačiarne je možné uzávierku vytlačiť. Ikona Tlačiareň vo virtuálnej pokladnici

Intervalová uzávierka VRP

Ak potrebujete uzávierku so starším dátumom alebo za iné obdobie, napríklad týždeň, mesiac, rok ‑ na to slúži intervalová uzávierka. Intervalovú uzávierku vo virtuálnej pokladnici vytvoríte nasledovne:

 1. Na úvodnej obrazovke kliknite na ikonu Pokladničné uzávierky Ikona Pokladničné uzávierky vo virtuálnej pokladnici
 2. V pravom hornom rohu na tlačidlo Plus Ikona Plus vo virtuálnej pokladnici.
 3. 4. Vyberiete typ uzávierky "Intervalová uzávierka"
 4. 5. Vyberiete si "Dátum od" a "Dátum do". Oba dátumy musia byť minimálne jeden deň spätne od aktuálneho dátumu.
 5. Kliknite na zelený krúžok s fajočkou.Ikona Fajka vo virtuálnej pokladnici
 6. 6. Prehľadová uzávierka bude spracovaná do niekoľkých minút, maximálne hodín. Počas tejto doby môžete virtuálnu pokladnicu používať bez obmedzenia.
 7. Ak sa popis pri uzávierke zmení na "spracovaná", po kliknutí na uzávierku sa zobrazí jej detail.
 8. Uzávierka má dve strany. Po kliknutí na ikonu tlačiarne je možné uzávierku vytlačiť. Ikona Tlačiareň vo virtuálnej pokladnici

Chýbajúce dátumy v kalendári

Ak virtuálnu pokladnicu používate na zariadení s nízkym rozlíšením, môže sa stať, že pri uzávierkach vám v kalendári chýbajú niektoré dátumy. Postup, ako vyriešiť tento problém, sa nachádza vo video návode.

Ďalšie návody

Strata alebo zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP 7.12.2018

Svoje prihlasovacie údaje do Virtuálnej registračnej pokladnice chráňte starostlivo, vyhnete sa tým zbytočným problémom. Pri používaní virtuálnej pokladnice sa obsluha prihlasuje pomocou štvormiestneho PIN‑u, ktorý si môžete nastaviť podľa nasledovného videonávodu. Prihlasovacie meno a heslo sa používajú len pri prvom prihlásení, a preto sa často stáva, že podnikateľ zabudne alebo stratí prihlasovacie údaje. V tomto návode si povieme, ako sa k nim znova dopracovať a ako postupovať v prípade, ak sú navždy stratené.

Ako zistiť prihlasovacie meno

Prihlasovacie meno môžete získať dvomi spôsobmi:

1. Na doklade od DÚ

Nájdete ho na doklade, ktorý vám zaslal daňový úrad pri aktivácii Virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP).

Prihlasovacie meno do VRP

2. Priamo vo VRP

Ak sa dokážete prihlásiť do svojej VRP aspoň pomocou PIN‑u, prihlasovacie meno nájdete v hornom riadku po kliknutí na "Nastavenia a žiadosti", potom na "Zmena hesla".

Prihlasovacie meno do VRP

Ako zistiť heslo

Heslo, ktoré vám zaslal daňový úrad na spomínanom oznámení, nie je platné, keďže ste si ho museli zmeniť pri prvom prihlásení, a vaše súčasné heslo vám daňový úrad nevie poslať ani zmeniť.

Skúste si na heslo spomenúť. Možno vám pomôže, že musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu.

Na prihlásenie do VRP máte päť pokusov. Ak sa vám ani na piatykrát nepodarí prihlásiť, ďalšie pokusy sú už oddelené prestávkou, ktorá sa postupne predlžuje.

Oznámenie o strate

Ak sa vám do VRP nepodarilo prihlásiť ani pomocou uvedených návodov, neostáva nič iné, ako nahlásiť stratu prihlasovacích údajov. Tlačivo nájdete na odkaze Oznámenie o strate prihlasovacích údajov na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice

Na vyplnenie tlačiva budete potrebovať:

Ako zistiť DKP

DKP je daňový kód pokladnice a môžete ho nájsť:

1. Pokladničný doklad

Na každom pokladničnom doklade bez ohľadu na to, či je to originál alebo kópia, čiže aj na vzorovom pokladničnom doklade, ktorý by ste mali mať vystavený na viditeľnom mieste.

DPK na bločku z VRP

2. Intervalová uzávierka

Na intervalovej uzávierke. Pravdepodobne ste nejakú tlačili pre svoju účtovníčku.

DPK na intervalovej uzávierke z VRP

3. Prehľadová uzávierka uzávierka

Na prehľadovej uzávierke.

DPK na prehľadovej uzávierke z VRP

4. DKP si môžete odvodiť

DKP je 17‑miestny číselný kód s pevnou štruktúrou. Prvé tri čísla DKP sú prefix VRP a vždy je to 999, nasleduje desať čísel vášho DIč. DKP je ukončené štvormiestnym kódom označujúcim poradové číslo vašej virtuálnej pokladnice, napr. 0001.

Štruktúra DKP

Odoslanie oznámenia

Vytlačené oznámenie podpíšte, a ak máte pečiatku, aj opečiatkujte. Oznámenie môžete doručiť daňovému úradu nasledovnými tromi spôsobmi:

Podľa vyjadrenia finančného riaditeľstva podnikateľ, ktorý je povinný komunikovať so správcom dane elektronicky (platiteľ DPH), sa môže rozhodnúť, či oznámenie podá v elektronickej, alebo v papierovej forme. Toto rozhodnutie finančného riaditeľstva však máloktorý daňový úrad rešpektuje.

Ako postupovať ďalej

Po oznámení straty prihlasovacích údajov vám síce daňový úrad pošle nové údaje do VRP, avšak aplikácia sa automaticky nastaví do stavu len na čítanie (READ ONLY), čo znamená, že v nej bude možné len prezerať už vystavené doklady a robiť uzávierky. Nový pokladničný doklad však už v tejto VRP nebude možné vytvoriť. Preto je potrebné, aby ste si podali aj novú žiadosť o pridelenie kódu do VRP, s čím vám pomôže nasledovný videonávod.

Ďalšie návody

Aktualizácia aplikácií pre VRP 23.3.2020

Aby vám virtuálna pokladnica (VRP) fungovala na 100%, musíte občas skontrolovať, či používate najnovšie aplikácie. V tomto videu vám ukážeme, ako urobiť aktualizácie, čo všetko treba aktualizovať pre bezproblémový chod virtuálnej pokladnice. Upozorňujeme vás, že video návod je podrobnejší a názornejší než textový návod.

Virtuálna pokladnica sa postupne mení a vyvíja a pre jej správne fungovanie je dôležité používať vždy aktuálnu verziu. Týmto zmenám vo virtuálnej pokladnici prispôsobujeme aj náš softvérový ovládač KML Tlačiareň a preto ho tiež musíte aktualizovať. Ak používate platobný terminál, tak platby prebiehajú rýchlo len na najnovšej verzií aplikácie SumUP.

Aktualizácie vykonáte tak, že:

 1. V zariadení si nájdete Obchod Play, niekedy je označený ako Google Play. Ikona Obchod play
 2. Do vyhľadávania zadáte "vrp pokladnica" a po otvorení stlačíte tlačidlo aktualizovať.Ikona virtuálnej registračnej pokladnice Počkáte, kým sa aplikácia stiahne a nainštaluje.
 3. Následne kliknete na lupu a do vyhľadávania zadáte "vrp tlačiareň kml". Po otvorení znova stlačíte tlačidlo aktualizovať.ikona Znova počkáte, kým sa aktualizácia stiahne a nainštaluje.
 4. Ak používate aj platobný terminál SumUp, tak postup zopakujte. Do vyhľadávania zadáte "sumup" a dáte aktualizovať.Ikona virtuálnej SumUP Aplikáciu SumUp je potrebné aktualizovať pravidelne, takmer každý týždeň. Na neaktualizovanej verzií platby prebiehajú pomaly alebo terminál nefunguje vôbec.
Ďalšie návody

Zmena údajov vo VRP 3.10.2020

V tomto video návode sa dozviete, ako:

 1. Zmeniť virtuálnu pokladnicu na prenosnú.
 2. Oznámiť zmenu prevádzky, v ktorej sa používa virtuálna pokladnica.
 3. Oznámiť zmenu obchodného mena, uvedeného vo virtuálnej pokladnici.
 4. Oznámiť zmenu hlavného predmetu činnosti, ktorý je predvolený vo virtuálnej pokladnici.

Po schválení oznámenia nahlásené zmeny vykoná Finančná správa. V aplikácii Pokladnica a KML Tlačiareň nie je potrebné už meniť vôbec nič!

Ďalšie návody