KML mini tlačiareň

Oznámenie o ukončení používania virtuálnej pokladnice 31.08.2022

V tomto video návode sa dozviete ako oznámiť ukončenie prevádzky pokladnice. Video návod je podrobnejší a názornejší než textový návod.

Ukončenie prevádzky pokladnice je nutné Finančnej správe nahlásiť elektronicky najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania.

  1. prihláste sa do svojej osobnej internetovej zóny na portáli Finančnej správy
  2. vyberte katalóg formulárov
  3. vyplňte formulár Oznámenie o ukončení používania pokladnice e‑kasa klient
  4. v žiadosti si vyberte, či chcete ukončiť virtuálnu alebo online registračnú pokladnicu
  5. uveďte kódy pokladníc, ktoré chcete ukončiť alebo vyberte, že chcete ukončiť všetky pokladnice.
  6. zadajte dátum ku ktorému sa majú pokladnice ukončiť
  7. žiadosť elektronicky podpíšte a odošlite
Ďalšie návody
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763