KML mini tlačiareň

Prechod z VRP na VRP2 20.09.2022

Prechod z aplikácie VRP na VRP2 je nevyhnutný, ale taktiež jednoduchý a zvládnete ho pomerne rýchlo. Treba splniť len pár bodov. Video návod je podrobnejší a názornejší než textový návod.

 1. Vo svojom zariadení si cez Obchod Play aktualizujte „Android System WebView“
 2. Rovnako si aktualizujte aj „VRP Tlačiareň KML“.
 3. Následne si stiahnite aplikáciu „VRP2“, taktiež cez Obchod Play.
 4. Prihláste sa do VRP2 vašimi prihlasovacími údajmi (login a heslo). Prihlasovacie údaje vám poslala Finančná správa.
 5. Odpárujte si pôvodnú VRP z vášho zariadenia.
  1. V aplikácii VRP2 kliknite na „Panáčika“
  2. Potom kliknite na „Nastavenia“
  3. Nájdite a kliknite na „Spárované zariadenia“
  4. Stlačte „Odpárovať“
 6. Nastavte si PIN.
  1. Kliknite na „Panáčika“
  2. Potom kliknite na „Nastavenia“
  3. Nájdite „Prihlásenie“
  4. Na záver kliknite na „Prihlasovanie PIN kódom“
 7. Zadajte vaše prihlasovacie údaje, nastavte si PIN kód a zopakujte ho.
 8. Nastavenie uložte stlačením „Spárovať“.

Úspešné spárovanie zariadenie a nastavenie PIN‑u vám potvrdí vyskakovacie okienko. Na prihlásenie sa do VRP2 môžete využívať už prihlasovanie PIN kódom.

PIN je možné nastaviť maximálne do troch zariadení súčasne.

Ďalšie návody
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763