KML mini tlačiareň

Nahlasovanie polohy prenosnej pokladnice 1.4.2019

Tento videonávod je určený pre tých, ktorí si virtuálnu pokladnicu zaregistrovali ako prenosnú pokladnicu.

Ak máte ako adresu prevádzky vo svojej virtuálnej pokladnici uvedené "Prenosná pokladnica", ste povinný do systému eKasa zasielať umiestnenia pokladnice, na ktorom v reálnom čase evidujete prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti.*)

Evidencia sa robí priamo cez ikonu polohy Ikona Polohy vo virtuálnej pokladnici na úvodnej obrazovke. Na výber máte:

Pre bližšie informácie si pozrite videonávod, ktorý je podrobnejší než textový popis.

*) § 8a ods.6 zákona č. 289/2008 Z.z. Ak podnikateľ používa prenosnú pokladnicu e‑kasa klient, je povinný do systému e‑kasa zasielať okrem údajov uvedených v odsekoch 1, 2 a 4 aj adresu alebo GPS súradnice umiestnenia prenosnej pokladnice, na ktorej podnikateľ eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti, alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom.

Ďalšie návody
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763