KML mini tlačiareň

Strata alebo zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP 7.12.2018

Svoje prihlasovacie údaje do Virtuálnej registračnej pokladnice chráňte starostlivo, vyhnete sa tým zbytočným problémom. Pri používaní virtuálnej pokladnice sa obsluha prihlasuje pomocou štvormiestneho PIN‑u, ktorý si môžete nastaviť podľa nasledovného videonávodu. Prihlasovacie meno a heslo sa používajú len pri prvom prihlásení, a preto sa často stáva, že podnikateľ zabudne alebo stratí prihlasovacie údaje. V tomto návode si povieme, ako sa k nim znova dopracovať a ako postupovať v prípade, ak sú navždy stratené.

Ako zistiť prihlasovacie meno

Prihlasovacie meno môžete získať dvomi spôsobmi:

1. Na doklade od DÚ

Nájdete ho na doklade, ktorý vám zaslal daňový úrad pri aktivácii Virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP).

Prihlasovacie meno do VRP

2. Priamo vo VRP

Ak sa dokážete prihlásiť do svojej VRP aspoň pomocou PIN‑u, prihlasovacie meno nájdete v hornom riadku po kliknutí na "Nastavenia a žiadosti", potom na "Zmena hesla".

Prihlasovacie meno do VRP

Ako zistiť heslo

Heslo, ktoré vám zaslal daňový úrad na spomínanom oznámení, nie je platné, keďže ste si ho museli zmeniť pri prvom prihlásení, a vaše súčasné heslo vám daňový úrad nevie poslať ani zmeniť.

Skúste si na heslo spomenúť. Možno vám pomôže, že musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu.

Na prihlásenie do VRP máte päť pokusov. Ak sa vám ani na piatykrát nepodarí prihlásiť, ďalšie pokusy sú už oddelené prestávkou, ktorá sa postupne predlžuje.

Oznámenie o strate

Ak sa vám do VRP nepodarilo prihlásiť ani pomocou uvedených návodov, neostáva nič iné, ako nahlásiť stratu prihlasovacích údajov. Tlačivo nájdete na odkaze Oznámenie o strate prihlasovacích údajov na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice

Na vyplnenie tlačiva budete potrebovať:

Ako zistiť DKP

DKP je daňový kód pokladnice a môžete ho nájsť:

1. Pokladničný doklad

Na každom pokladničnom doklade bez ohľadu na to, či je to originál alebo kópia, čiže aj na vzorovom pokladničnom doklade, ktorý by ste mali mať vystavený na viditeľnom mieste.

DPK na bločku z VRP

2. Intervalová uzávierka

Na intervalovej uzávierke. Pravdepodobne ste nejakú tlačili pre svoju účtovníčku.

DPK na intervalovej uzávierke z VRP

3. Prehľadová uzávierka uzávierka

Na prehľadovej uzávierke.

DPK na prehľadovej uzávierke z VRP

4. DKP si môžete odvodiť

DKP je 17‑miestny číselný kód s pevnou štruktúrou. Prvé tri čísla DKP sú prefix VRP a vždy je to 999, nasleduje desať čísel vášho DIč. DKP je ukončené štvormiestnym kódom označujúcim poradové číslo vašej virtuálnej pokladnice, napr. 0001.

Štruktúra DKP

Odoslanie oznámenia

Vytlačené oznámenie podpíšte, a ak máte pečiatku, aj opečiatkujte. Oznámenie môžete doručiť daňovému úradu nasledovnými tromi spôsobmi:

Podľa vyjadrenia finančného riaditeľstva podnikateľ, ktorý je povinný komunikovať so správcom dane elektronicky (platiteľ DPH), sa môže rozhodnúť, či oznámenie podá v elektronickej, alebo v papierovej forme. Toto rozhodnutie finančného riaditeľstva však máloktorý daňový úrad rešpektuje.

Ako postupovať ďalej

Po oznámení straty prihlasovacích údajov vám síce daňový úrad pošle nové údaje do VRP, avšak aplikácia sa automaticky nastaví do stavu len na čítanie (READ ONLY), čo znamená, že v nej bude možné len prezerať už vystavené doklady a robiť uzávierky. Nový pokladničný doklad však už v tejto VRP nebude možné vytvoriť. Preto je potrebné, aby ste si podali aj novú žiadosť o pridelenie kódu do VRP, s čím vám pomôže nasledovný videonávod.

Ďalšie návody
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763