KML mini tlačiareň

Virtuálna pokladnica bez ďalšieho obmedzenia 5.2.2018

Viac VRP na prevádzke

Ďalšia výhoda pre používateľov VRP

Niektorých podnikateľov od používania virtuálnej registračnej pokladnice odrádzalo obmedzenie, keď na jednom predajnom mieste mohli mať zaregistrovanú len jednu virtuálnu pokladnicu (§ 4a ods.1 zákona č. 289/2008 Z.z. platného do 31.12.2017) .

Novelou zákona platnou od 1.1.2018 sa toto obmedzenie zrušilo. Na predajné miesto si môžete zaregistrovať neobmedzený počet virtuálnych registračných pokladníc.

Ďalšie články
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763