KML mini tlačiareň

Vzorový doklad stačí už len jeden 15.01.2019

Vzorový doklad stačí už len jeden

Novela Zákona o registračných pokladniciach, ktorá je platná od 1.1.2019, ruší povinnosť mať dva vzorové pokladničné doklady.1)

Ak z pokladnice tlačíte doklady o úhrade faktúry v hotovosti, tak vzor tohto dokladu už vystavovať nemusíte. Postačuje, aby ste na viditeľnom mieste vystavili vzorový pokladničný doklad za predaj tovaru alebo služby.

Čo musí vzorový pokladničný doklad obsahovať, zistíte po  kliknutí na nasledovný odkaz.

1)Novela zákona 368/2018 Z. z. bod 19. mení §  8 ods.5 zákona 289/2008 Z. z. tak, že sa slová "odsekov 1 a 2" nahrádzajú slovami "odseku 1".
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763