KML mini tlačiareň

Vstup len osobám nad 65 rokov 6.5.2020

Vstup osobám nad 65 rokov

Od 6. mája 2020 musia len predajne potravín a predajne drogérií umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.1)

Na ostatných podnikateľov sa toto nariadenie nevzťahuje.

1)Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/3795/2020 bod E
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763