KML mini tlačiareň

Najvyšší čas defiskalizovať 9.8.2020

Elcom Euro 100

Každý podnikateľ, ktorý na evidenciu tržieb používal fiskálnu pokladnicu, má povinnosť do 31. augusta 2020 svoju pokladnicu defiskalizovať.1)

Pri defiskalizácii elektronickej registračnej pokladnice je servisná organizácia povinná:

Ďalšie články
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763