KML mini tlačiareň

Virtuálna pokladnica ‑ online 27.10.2019

Musí byť virtuálna pokladnica počas celého obdobia, keď sa využíva, online alebo sa dajú dáta preniesť aj jednorazovo ‑ napríklad po ukončení pracovného času a teda nemusím byť stále pripojený na internet?

Ďalšie otázky