KML mini tlačiareň

Porovnanie VRP s ERP

Virtuálna registračná pokladnica
(skratka "VRP")

Virtuálna registračná pokladnica

Klikni tu pre viac informácií o VRP

Virtuálna pokladnica na svoju prevádzku potrebuje internet. Postačuje aj internet, ktorý je súčasťou telefonických paušálov.

Maximálne 2 000 tovarových položiek. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Položky v pokladnici.

+Zákon nestanovuje žiadne povinné príslušenstvo k virtuálnej pokladnici.

+Pri virtuálnej pokladnici odpadá povinnosť umiestniť ju tak, aby na ňu zákazník priamo videl.

+Za archiváciu kontrolných záznamov a denných uzávierok pri virtuálnej pokladnici nenesiete žiadnu zodpovednosť.

Virtuálna pokladnica neumožňuje pripojenie iného príslušenstva.

+Virtuálna pokladnica je bezplatná a prevádzkové náklady sú minimálne.

+Cena tlače z virtuálnej pokladnice pri použití Tlačiarne KML je rovnako výhodná ako na elektronickej registračnej pokladnici.

+Pravidelné servisné prehliadky pri virtuálnej pokladnici nie sú.

Žiaden skladový ani ekonomický softvér nie je schopný priamo komunikovať s virtuálnou pokladnicou.

+Akékoľvek zmeny údajov vo virtuálnej pokladnici sú bezplatné.

Klikni tu pre viac informácií o VRP

Elektronická registračná pokladnica
(skratka "ERP")

Elektronická registračná pokladnica

Klikni tu pre viac informácií o ERP

+Elektronická pokladnica nepotrebuje na svoju prevádzku internet.

+10, 100, 2 000, 10 000 až 25 000 položiek podľa typu pokladnice a v prípade POS systémov je počet položiek neobmedzený.

Povinnou súčasťou pokladnice sú komunikačný kábel a kniha elektronickej registračnej pokladnice.

Elektronická pokladnica musí byť umiestnená tak, aby pri blokovaní zákazník videl na zákaznícky displej pokladnice.

Vykonávať dennú uzávierku a následne ju minimálne 5 rokov archivovať je potrebné iba na elektronickej pokladnici.

+K pokladnici možno pripojiť rôzne príslušenstvo ako napríklad skener čiarových kódov, obchodné váhy a peňažnú zásuvku.

Obstarávacia cena, ako aj prevádzkové náklady elektronickej registračnej pokladnice sú vyššie.

+Cena tlače pokladničných dokladov na elektronickej pokladnici je vďaka termotlači veľmi nízka.

Elektronická pokladnica je povinná absolvovať platené pravidelné servisné prehliadky.

+Väčšina účtovných a skladových softvérov dokáže spolupracovať s elektronickou pokladnicou.

Akákoľvek zmena v hornom textovom logu pokladnice má za následok výmenu drahej fiskálnej pamäte. Čiže pri zmene adresy prevádzky, sídla firmy alebo pri prechode na platcu DPH je nutné rátať so zvýšenými nákladmi na prevádzku.

Klikni tu pre viac informácií o ERP

 

KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763