KML mini tlačiareň
 • Tlačiareň KML ePOS gesto rolovať vrpavo vlavo ×

  Tlačiareň KML ePOS

  OBJEDNAŤ
  Cena:
  247 € s DPH
  Výmena CHDÚ:?Výmena CHDÚ ‑ CHDÚ je skratka pre chránené dátové úložisko. Ide o zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý zápis údajov vytlačených alebo odoslaných online registračnou pokladnicou. Chránené dátové úložisko má obmedzenú kapacitu a v prípade zaplnenia je nutné ho vymeniť.
  + neobsahuje
  Internetové pripojenie:
  + WiFi, mobilné dáta
  Servisná prehliadka:?Servisná prehliadka ‑ servisné prehliadky sú pri online registračných pokladniciach povinné, inak zákazník stráca záruku nielen na pokladnicu, ale i chránené dátové úložisko.
  + žiadna
  Oprava:?Oprava ‑ niektoré zariadenia nie je možné opraviť. Pri poškodení alebo poruche takýchto zariadení si budete musieť zakúpiť nové zariadenie.
  + áno
  Offline režim:?Offline režim ‑ pokladnice s offline režimom dokážu vystavovať pokladničné doklady aj počas krátkodobého výpadku internetu.
  nie
  K prevádzke potrebuje:
  + nič
  Tovarové položky:?Tovarové položky ‑ každý tovar alebo služba musí byť v pokladnici pomenovaný jednoznačne. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Položky v pokladnici.
  3 000
  Výdrž batérie:?Výdrž batérie ‑ presnú výdrž prevádzky zariadenia na batériu nieje možné určiť, nakoško závisí od vonkajšej teploty, veku batérie a hlavne množstva vytlačených pokladničných dokladov.
  + niekoľko dní
  Trvale v el. sieti:?Trvale v el. sieti ‑ v prípade zapojenia zariadenia s batériou trvalo do elektrickej siete dochádza k zníženiu kapacity batérie, preto zariadenie dokáže na batériu fungovať čoraz kratší čas. Pri poklese kapacity batérie pod minimálnu hranicu zariadenie nebude možné zapnúť napriek tomu, že bude zapojené v elektrickej sieti.
  nie
  Rozmery:
  198 x 81 x 58 mm
  Hmotnosť:
  0,359 kg
  Strihač pásky:?Strihač pásky ‑ tlačiareň, ktorá je vybavená strihačom pásky, po vytlačení pokladničného dokladu tento automaticky odstrihne čo je pohodlnejšie a zrýchľuje to aj proces predaja. Na pokladniciach bez strihača pásky je nutné bloček ručne odtrhnúť.
  nie
  Rýchlosť tlače:
  24 mm/s
  Rozmer pásky:
  57 x 40 x 12 mm 19 m
  Peňažná zásuvka:?Peňažná zásuvka ‑ peňažné zásuvky z našej ponuky majú troj‑polohový kľúč. Kľúč umožňuje zásuvku otvoriť manuálne, odomknúť pre jej automatické otváranie alebo zamknúť. Pokladnice, podporujúce automatické otváranie, otvoria automaticky peňažnú zásuvku po vytlačení pokladničného dokladu.
  manuálne otváranie
  Textové logo:
  + horné aj spodné
  Grafické logo:
  + horné aj spodné
  Povinné príslušenstvo:
  + žiadne
  Povinná archivácia:
  + žiadna
  Váha, skener:
  nepripojiteľné
  Skladový softvér:?Skladový softvér ‑ niektoré pokladnice je možné prepojiť so skladovým softvérom. Následný predaj cez pokladnicu znižuje stav skladových zásob.
  neprepojiteľné

 

Nové porovnanie

Vysvetlivky