KML mini tlačiareň

Úhrada faktúry v hotovosti vo VRP2 14.12.2023

V tomto video návode sa dozviete, ako vo virtuálnej registračnej pokladnici správne vystaviť doklad o úhrade faktúry v hotovosti a ako si nastaviť softvérový ovládač tak, aby vám uľahčil prácu v tejto agende.

Keď vám niekto zaplatí faktúru v hotovosti, ste povinný mu vystaviť potvrdenie z registračnej pokladnice. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých podnikateľov, ktorí sú povinný používať registračnú pokladnicu.

Doklad o úhrade faktúry v hotovosti nesmiete vystavovať ako bežný položkový doklad1), ale musíte ho vytvoriť v samostatnej agende.

Doklad je možné vytlačiť alebo zaslať elektronicky iba raz. Viac sa o tejto téme dočítate v článku Pokladničné doklady e‑mailom v nasledovnom odkaze.

Pri tlači originál pokladničného dokladu odovzdávate zákazníkovi. Dobrým zvykom je vytlačiť si aj kópiu pre účtovníčku, aby ste aj vy mali doklad o tom, kedy ste prijali platbu za faktúru.

Zákon zakazuje2) tlač viacerých originálov a preto kópiu dokladu o úhrade faktúry musíte robiť tak, že sa vrátite do Hlavného menu, kliknete na Vystavené doklady, vyberiete si konkrétny doklad a vytlačíte ho.

Tento postup je zdĺhavý a nepraktický. Preto sme do softvérového ovládača KML Tlačiareň pridali funkciu, ktorá po vystavení originálu dokladu o úhrade faktúry vytlačí aj kópiu tohto dokladu.

Počet kópií si nastavíte nasledovne:

  1. Otvoríte aplikáciu KML Tlačiareň ikona.
  2. Kliknete na ikonu vedľa licencie natavenia.
  3. Zrolujete nadol, na časť Úhrada faktúry a nastavíte si počet želaných kópií.

Po vystavení originálu dokladu o úhrade faktúry v hotovosti sa aický vytlačí aj kópia.

1) Vyjadrenie Finančnej správy k tlači dokladov o úhrade faktúry v hotovosti
2) 8 ods.6 zákona č. 289/2008 Z.z. Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu. Vyjadrenie Finančnej správy k tlači dvoch originálov pokladničných dokladov

 

Ďalšie návody
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0907 870 641