KML mini tlačiareň

Virtuálna registračná pokladnica - Novinky

Tlačiareň KML ePOS zmena z 3G k Wi‑Fi 28.12.2023

Tlačiareň KML ePOS bez SIM

Vážení používatelia Tlačiarne KML ePOS, dôležitá informácia pre vaše podnikanie: Pripravte sa na zmeny v pripojení vášho zariadenia na internet.

Ďalšie články

VRP2 verzia 2.0.2 zelený smajlík 11.10.2023

VRP2 Smajlík

Ak sa vám po prihlásení do vašej virtuálnej registračnej pokladnice objaví na obrazovke zelený smajlík, pozrite si toto inštruktážne video.

Ďalšie články
Ďalšie novinky

Virtuálna registračná pokladnica - Články

Adresa prevádzky bez ulice a čísla 13.8.2021

Adresa prevádzky bez ulice a čísla

Možno sa aj vy stretnete so situáciou, kedy si budete chcieť otvoriť prevádzku na mieste bez priradeného súpisného a popisného čísla, prípadne dokonca bez ulice. Žiadosť o pridelenie kódu eKasa totižot tieto údaje vyžaduje ako povinné.

Ďalšie články

Digitálne platformy 15.9.2020

Digitálne platformy

Ak používate na predaj digitálne platformy alebo ich do budúcna plánujete použiť, mali by ste vedieť, kedy tržbu prijatú cez digitálnu platformu už musíte zaevidovať v pokladnici.

Ďalšie články

 

Kúpa používanej pokladnice 11.7.2020

Predám používanú pokladňu

Tieto rady vám ušetria peniaze

Aj na vás sa vzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu a nedokážete si poradiť s nevýhodami virtuálnej pokladnice? Ďalšou z možností splnenia si svojej zákonnej povinnosti je kúpa používanej online registračnej pokladnice ("ORP").

Ďalšie články

Virtuálna pokladnica ‑ internet 5.7.2020

Virtuálna pokladnica – internet

Všetky pokladnice eKasa potrebujú pre svoju prevádzku internet. Virtuálna pokladnica je jedným z dvoch typov Ekasa pokladníc a v tomto článku sa zameriame na všetko, čo sa týka internetového pripojenia pre Virtuálnu pokladnicu.

Ďalšie články

 

Paragón nevymieňajte! 2.5.2020

Nevimienajte paragón

V článku s názvom "Paragón" ste sa dozvedeli, ako paragón správne vypísať.

Teraz si povieme, aké sú vaše povinnosti po tom, čo sa virtuálna pokladnica opäť stane funkčnou.

Často sa stáva, že zákazník sa vráti do predajne a žiada výmenu paragónu za pokladničný doklad. Takýto postup však zákon nepovoľuje! Paragón je riadny daňový doklad a nemožno ho dodatočne zamieňať za doklad z pokladnice.

Ako správne postupovať?

Ak ste paragóny vydávali po zaevidovaní do virtuálnej pokladnice len ako náhradu za tlač, tak nemáte žiadne ďalšie povinnosti. Iná situácia nastane, ak tovar a služby, ktoré ste predali, neboli vo virtuálnej pokladnici zaevidované.

Do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka virtuálnej pokladnice obnovená, nablokujte do nej všetky paragóny. Paragóny zaevidujete po kliknutí na Nový doklad a agendu Zaevidovanie paragónu. Tento predaj sa od bežného líši iba tým, že pred každým pokladničným dokladom musíte uviesť číslo paragónu, dátum a čas jeho vystavenia.

Originál pokladničného dokladu spojíte s kópiou paragónu a archivujete chronologicky (v časovej následnosti) počas piatich rokov.

Ďalšie články

Paragón 16.10.2019

Virtuálna registračná pokladnica paragon

Pri používaní virtuálnej pokladnice môžu nastať dva prípady, kedy budete musieť použiť náhradný pokladničný doklad ‑ paragón.

Ďalšie články

 

Pokladničné doklady e‑mailom 1.5.2019

Odosielanie pokladničných dokladov e-mailom

Jedna z noviniek, ktorá sa objavila spolu s prechodom virtuálnej pokladnice na eKasu je, že zákon povolil od 1.4.2019 odosielanie pokladničných dokladov e‑mailom.1) Existujú tu ale určité pravidlá:

  1. Podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude poskytovať posielanie pokladničných dokladov e‑mailom. Poslať doklad e‑mailom je zdĺhavejšie a môže zdržiavať pri predaji a preto je len na rozhodnutí každého podnikateľa, či takúto službu poskytne svojim zákazníkom.
  2. Zákazník nesmie byť predávajúcim nútený do elektronického zasielania pokladničných dokladov. Preto podnikateľ musí mať stále k dispozícií tlačiareň, aby mohol tlačiť pokladničné doklady.
  3. Zákazník o zaslanie bločku e‑mailom musí požiadať pred jeho vytlačením. Doklad, ktorý už bol vytlačený, nesmie byť poslaný e‑mailom. Toto pravidlo platí aj opačne, čiže doklad, ktorý pošlete e‑mailom, nesmiete znova vytlačiť.
  4. Doklad je možné vytlačiť alebo zaslať elektronicky iba raz. Pokladničný doklad nesmiete zákazníkovi zaslať na viac e‑mailov.2)
Odostanie pokladničného dokladu z VRP e-mailom

V skratke ‑ musí dôjsť ku vzájomnému súladu, kedy zákazník požiada o zaslanie pokladničného dokladu e‑mailom a podnikateľ takúto službu poskytuje. Je vhodné, že táto zmena v zákone je postavená voľne a kupujúci, ba ani predávajúci nie sú nútení do ničoho

Ak ste sa so zákazníkom dohodli, po vytvorení pokladničného dokladu kliknite na ikonu zavináč Ikona odoslanie pokladničného dokladu e-mailom VRP a zadajte e‑mailovú adresu, kam chce zákazník, aby ste mu poslali pokladničný doklad. 1)§ 8 ods.1 zákona č. 289/2008 Z.z. Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo pokladnici e‑kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo pokladnici e‑kasa klient; iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e‑kasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e‑kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí.
2)§ 8 ods.6 zákona č. 289/2008 Z.z. Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e‑kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu.

Ďalšie články

VKLAD a VÝBER v  pokladnici 13.4.2019

21 Eur

Za 21 € je pokuta

Novela zákona eKasa zmenila okrem iného aj VKLAD a VÝBER vo virtuálnej pokladnici.

Ak podnikateľ vloží do virtuálnej pokladnice hotovosť (okrem prijatej tržby) alebo ju vyberie, je povinný ju bez zbytočného odkladu zaevidovať.

Pokuta za porušenie tohto zákona sa pohybuje v rozsahu 100 ‑ 3 300 €. Toľko k citácii zákona 289/2008 § 3 ods. 3*) a príslušných paragrafov. Čo to však znamená v praxi?

Ďalšie články

 

Kto je povinný používať pokladnicu 19.11.2018

Spravodlivosť

Používanie online registračnej pokladnice alebo virtuálnej pokladnice sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Ďalšie články

Odovzdanie bločku zákazníkovi 26.06.2018

Zabudnutý bloček

Nedávno sa na mňa obrátil podnikateľ so sťažnosťou, že dostal pokutu 330 €, hoci jeho čašníčka každú objednávku nablokuje. Po preštudovaní zápisnice z kontroly som zistil, že kontrolný nákup síce bol nablokovaný, ale čašníčka zabudla odovzdať doklad.

Ďalšie články

 

Podpísaný bloček z VRP 28.11.2016

Podpísaný bloček

Podnikateľ, ktorý tlačí doklady z virtuálnej pokladnice na bežný kancelársky papier bez toho, aby každý doklad označil pečiatkou a podpisom, sa vystavuje riziku pokuty od 50 do 330 €. Používateľ virtuálnej pokladnice môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu. V prípade, že niekto z vášho pokladničného dokladu vytvorí duplikát, zodpovednosť za kópiu nesiete vy. Finančná správa odporúča, aby podnikateľ zabezpečil pokladničný doklad proti kopírovaniu. Najjednoduchšou formou je každý pokladničný doklad označiť pečiatkou a podpisom.

Ďalšie články

Položky v pokladnici 25.10.2016

Diakritika v pokladnici

Mäkčene v pokladnici

Používate vo svojej virtuálnej pokladnici alebo elektronickej pokladnici položku "doplnkový tovar", "ostatné služby" alebo nepoužívate dĺžne a mäkčene? Pripravte si minimálne 100  € na pokutu.

Označenie tovaru alebo služby musí byť v registračnej pokladnici vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo služby.

Ďalšie články

 

 

KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0907 870 641