KML mini tlačiareň

Virtuálna registračná pokladnica - Novinky

Vzorový doklad stačí už len jeden 15.01.2019

Vzorový doklad stačí už len jeden

Novela zákona o registračných pokladniciach, ktorá je platná od 1.1.2019 ruší povinnosť mať dva vzorové pokladničné doklady.1)

Ak z pokladnice tlačíte doklady o úhrade faktúry v hotovosti tak vzor tohto dokladu už vystavovať nemusíte. Postačuje, aby ste na viditeľnom mieste vystavili vzorový pokladničný doklad za predaj tovaru alebo služby.

Čo musí vzorový pokladničný doklad obsahovať nájdete na nasledovnom odkaze.

1)Novela zákona 368/2018 Z. z. bod 19. mení §  8 ods.5 zákona 289/2008 Z. z. tak, že sa slová "odsekov 1 a 2" nahrádzajú slovami "odseku 1".

Používateľom VRP hrozí pokuta 330 € 19.04.2018

Zmena údajov vo VRP

Skontrolujte si obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, adresu prevádzky a DIČ. Niektorým používateľom virtuálnej pokladnice sa od marca 2018 začali na pokladničných dokladoch tlačiť nesprávne obchodné údaje, za čo im hrozí pokuta 330  €.

Ďalšie články
Ďalšie novinky

Virtuálna registračná pokladnica - Články

Kúpa používanej pokladnice 26.11.2018

Predám používanú pokladňu

Tieto rady vám ušetria peniaze

Aj na vás sa vzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu a nedokážete prekonať nevýhody virtuálnej pokladnice? Ďalšou z možností, ako si splniť svoju zákonnú povinnosť, je kúpiť si používanú elektronickú registračnú pokladnicu (skratka ERP).

Ďalšie články

Kto je povinný používať pokladnicu 19.11.2018

Spravodlivosť

Používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej pokladnice sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Ďalšie články

 

Bločky e-mailom 25.10.2018

Zasielanie pokladničných dokladov e-mailom

Virtuálna pokladnica dokáže pracovať so súbormi vo formáte PDF, čo používateľov láka na to, aby tento súbor namiesto tlače odoslali zákazníkovi e‑mailom. Pri elektronickej pokladnici som sa stretol s tým, že firma dodatočne zasielala bločky poštou.

Ďalšie články

Odovzdanie bločku zákazníkovi 26.06.2018

Zabudnutý bloček

Nedávno sa na mňa obrátil podnikateľ so sťažnosťou, že dostal pokutu 330 €, hoci jeho čašníčka každú objednávku nablokuje. Po preštudovaní zápisnice z kontroly som zistil, že kontrolný nákup síce bol nablokovaný, ale čašníčka zabudla odovzdať doklad.

Ďalšie články

 

VRP bez Vkladu 04.03.2017

Vklad do pokladnice

O ďalšiu povinnosť menej!

Používateľom virtuálnej pokladnice odpadá povinnosť každodennej evidencie VKLADu hotovosti.

Virtuálna pokladnica eviduje zostatok hotovosti v pokladnici, ktorý sa nenuluje a neustále narastá.

Ďalšie články

Podpísaný bloček z VRP 28.11.2016

Podpísaný bloček

Podnikateľ, ktorý tlačí doklady z virtuálnej pokladnice na bežný kancelársky papier bez toho, aby každý doklad označil pečiatkou a podpisom, sa vystavuje riziku pokuty od 50 do 330 €. Používateľ virtuálnej pokladnice môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu. V prípade, že niekto z vášho pokladničného dokladu vytvorí duplikát, zodpovednosť za kópiu nesiete vy. Finančná správa odporúča, aby podnikateľ zabezpečil pokladničný doklad proti kopírovaniu. Najjednoduchšou formou je každý pokladničný doklad označiť pečiatkou a podpisom.

Ďalšie články

 

Položky v pokladnici 25.10.2016

Diakritika v pokladnici

Mäkčene v pokladnici

Používate vo svojej virtuálnej pokladnici alebo elektronickej pokladnici položku "doplnkový tovar", "ostatné služby" alebo nepoužívate dĺžne a mäkčene? Pripravte si minimálne 100  € na pokutu.

Označenie tovaru alebo služby musí byť v registračnej pokladnici vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo služby.

Ďalšie články

VKLAD a VÝBER v  pokladnici 8.10.2016

21 Eur

Za 21 € je pokuta

Spolu s fiškálnym zákonom prišla aj povinnosť evidovať vklad do pokladnice. Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, musí ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať, pričom vyhotoví doklad s označením "VKLAD".

Ďalšie články

 

Vzorový pokladničný doklad 15.05.2016

Vzorový pokladničný doklad
Vzorový pokladničný doklad

Bohužiaľ, aj včera jeden z mojich zákazníkov dostal zbytočnú pokutu 100 €. Zabudol na vzorovom pokladničnom doklade zvýrazniť MF.

Upozorňujem, že povinnosť vystaviť vzorový pokladničný doklad majú aj používatelia virtuálnej registračnej pokladnice.

Ďalšie články