KML mini tlačiareň

Podporované zariadenia 30.12.2018

Podľa videonávodu si najjednoduchšie overíte či je mobil alebo tablet vhodný pre tlač pokladničných dokladov z virtuálnej pokladnice cez Mini Tlačiareň KML‑58 alebo VRP Tlačiareň KML‑80.

Zariadenie musí spĺňať nasledovné dve podmienky:

 1. V nastaveniach zariadenia sa nachádza služba "Tlač".
 2. V nastaveniach zariadenia v časti "Informácie o zariadení" je uvedená verzia systému Android 4.4 alebo novšia.

Virtuálna pokladnica od verzie 4.0 je viac prispôsobená pre prácu na tablete. Ak zvažujete kúpu nového zariadenia, vrelo vám odporúčame tablet Lenovo TAB 4 10, ktorý sme testovali a bude vyhovovať aj náročnejším používateľom. Ak potrebujete mobilný telefón, doposiaľ sme nemali ani jeden problém so smartfónmi značky SAMSUNG.

Výnimky

Huawei P8 Lite, P9 Lite a Honor H6 s Android 6.0 tlačí doklady len ak je k internetu pripojený cez Wi‑Fi - Spomínané telefóny z dôvodu úspory batérie pri pripojení na internet cez mobilné dáta vypínajú tlačové služby čím sa znemožní tlač. Spoločnosť sme na chybu upozornili ale vzhľadom na rýchle morálne zastarávanie mobilných telefónov chybu nebudú opravovať. Chyba bola odstránená až v telefónoch s Androidom 7.

Ďalšie návody

 

Návod na inštaláciu Mini Tlačiareň KML‑58 15.12.2018

Popis Mini tlaciarne KML-58

Pri inštalácií Mini Tlačiarne KML‑58 postupujte podľa videonávodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • Mini Tlačiarne KML‑58
  • napájací adaptér
  • kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky. Následne vložte termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky. Zakladanie termopásky
 4. Pred prvým spustením tlačiarne KML‑58 otvorte zadný kryt, následne vyberte batériu a odlepte lepiacu pásku z konektorov batérie. Batériu vráťte späť do tlačiarne v správnej polohe a zatvorte zadný kryt.
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým podržaním tlačidla ZAP./VYP. Tlačítko on-off
 6. Nainštalujte aplikáciu KML Tlačiareň Ikona mini tlačiarne KML 58.
 7. Po spustení aplikácie počkajte, kým sa telefón spáruje s tlačiarňou.
 8. Pripojte tlačiareň pomocou prepínača v aplikácii. Pripojenie Mini tlaciarne KML-58
 9. Zadajte PIN 1234 na párovanie tlačiarne s telefónom cez Bluetooth a stlačte OK.
 10. Zapnite službu KML print.
 11. Podľa videonáovdu si nainštalujte a prihláste sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice. Bez tejto aplikácie tlačiareň nebude správne fungovať!
 12. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 13. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu Tlačiareň KML ePOS 3.8.2019

Popis Tlačiarne KML ePOS predná starna Popis Tlačiarne KML ePOS zadná strana

Pri prvom spustení Tlačiarne KML ePOS postupujte podľa video návodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • Tlačiareň KML ePOS
  • napájací adaptér
  • napájacia šnúra
  • kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie. Tlačiareň KML ePOS má nainštalovaný kompletný softvér, ktorý budete potrebovať na vystavovanie pokladničných dokladov. Je dôležité, aby ste do Tlačiarne KML ePOS neinštalovali žiadne ďalšie aplikácie. Zariadenie má slúžiť výlučne na vystavovanie pokladničných dokladov z virtuálnej pokladnice.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky. Následne vložte termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky.
 4. Zakladanie termopásky
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým stlačním tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Pri zapínaní si dávajte pozor, aby ste stlačili len tlačidlo Štart.
 6. Prihláste sa do aplikácie Pokladnica. Ikona virtuálnej registračnej pokladnice Pre požívanie aplikácie potrebujete prihlasovacie meno označené ako login a heslo zaslané z Daňového úradu. Ako tieto údaje získať, si pozrite vo video návode Registrácia virtuálnej pokladnice.
 7. Pri prvom prihlásení vás aplikácia vyzve na zmenu hesla. Nové heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu. Nové heslo si dobre zapamätajte, nakoľko pri jeho strate vám Daňový úrad nové heslo nevydá.
 8. Pri tejto zmene hesla musíte zadať aj PIN, ktorý ste uviedli v žiadosti.
 9. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 10. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu VRP Tlačiareň KML‑80 23.10.2018

VRP tlačiareň KML-80 popis

Pri inštalácií VRP Tlačiarne KML‑80 postupujte podľa videonávodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • VRP Tlačiarne KML‑80
  • napájací adaptér
  • napájacia šnúra
  • testovací kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Tlačidlom otvorte kryt pásky, vnútri nájdete držiak pásky, na ktorý nasuniete kotúčik a založte do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zospodu. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky. Zakladanie termopásky
 4. VRP tlačiareň KML‑80 môžete mať trvalo napojenú na elektriku, lebo neobsahuje akumulátor. Zapojíte ju tak, že spojíte napájaciu šnúru s napájacím adaptérom. Koncovku do tlačiarne zapojte šípkou nahor. Tlačiareň po vytlačení pokladničného dokladu dokáže otvoriť 24‑voltovú peňažnú zásuvku. Konektor pre pripojenie peňažnej zásuvky je hneď vedľa napájacieho konektora.
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň zapnete vypínačom na prednej strane. Mala by vám ostať svietiť iba kontrolka napájania.
 6. Nainštalujte aplikáciu KML Tlačiareň Ikona mini aplikácie KML tlačiareň.
 7. Po spustení aplikácie počkajte, kým sa telefón spáruje s tlačiarňou.
 8. Pripojte tlačiareň pomocou prepínača v aplikácii. Pripojenie Mini tlaciarne KML-58
 9. Zadajte PIN 1234 na párovanie tlačiarne s telefónom cez Bluetooth a stlačte OK.
 10. Zapnite službu KML print.
 11. Podľa videonáovdu si nainštalujte a prihláste sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice. Bez tejto aplikácie tlačiareň nebude správne fungovať!
 12. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 13. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu platobného terminálu SumUp 31.8.2019

Pri inštalácii platobného terminálu SumUp postupujte podľa video návodu, ktorý je podrobnejší než textový návod

 1. Zaregistrujte sa na stránke sumup.sk.
 2. Z Google Play nainštalujte aplikáciu SumUp.
 3. V aplikácii KML Tlačiareň Ikona aplikácie KML Tlačiareň zadajte SumUp ID.
 4. V aplikácií virtuálna pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici, potom "Nastavenia dokladu" Ikona nastavenia dokladu vo virtuálnej registračnej pokladnici, zapnite "Zadávanie rozpisu platidiel" a "Použitie mobilného POS terminálu".
Ďalšie návody

Neplatný doklad 23.4.2019

V tomto videonávode vám ukážem, ako vyriešiť prípad, ak vám Tlačiareň KML tlačí doklady, na ktorých je v každom treťom riadku označenie "NEPLATNÝ DOKLAD".

Neplatný bloček z Virtuálnej pokladnice
 1. Zapnite tlačiareň trojsekundovým podržaním tlačidla ZAP./VYP. Tlačítko on-off
 2. Vo svojom zariadení vojdite do menu.
 3. Nájdite a otvorte aplikáciu KML Tlačiareň. Ikona Mini tlačiarne KML 58
 4. Tlačidlom vpravo hore sa pripojte k tlačiarni. Spojiť s Mini tlačiarne KML 58
 5. Vpravo dole otvorte nastavenie licencie. Licencia Mini tlačiarne KML 58
 6. V novom okne sú vpravo hore tri bodky pod sebou. Kliknite na ne.
 7. Potom na licenciu.
 8. Otvorí sa vám okno s názvom "Zadajte číslo licencie", na ktorom stlačte OK.

Ak sa vám zobrazilo hlásenie "Licencia je v poriadku", doklady sa už budú tlačiť správne.

V prípade, že sa vám zobrazilo oznámenie "Musíte byť pripojený k tlačiarni", napojte tlačiareň na adaptér a opakujte celý postup znova.

Ak sa vám zobrazilo hlásenie "Licencia je neplatná", skontrolujte číslo licencie podľa čísla, ktoré ste dostali vo faktúre pri kúpe tlačiarne, a skúste licenciu overiť znova.

Text neplatný doklad sa začne tlačiť na dokladoch vtedy, ak pri overovaní licencie dôjde k prerušeniu internetového spojenia s licenčným serverom.

Tento postup vám nepomôže, ak sa na náš softvérový ovládač pokúšate pripojiť inú tlačiareň ako KML alebo ak nemáte platnú licenciu.

Ďalšie návodyPopis Mini tlaciarne KML-58

 

Registrácia virtuálnej pokladnice 01.04.2019

V tomto videonávode sa dozviete ako požiadať o pridelenie prihlasovacích údajov do virtuálnej pokladnice. Videonávod je podrobnejší a názornejší než textový návod.

O prístupové údaje k virtuálnej pokladnici je možné požiadať len elektronicky cez portál finančnej správy.

V tomto video návode sa dozviete, ako požiadať o pridelenie prihlasovacích údajov do virtuálnej pokladnice. Video návod je podrobnejší a názornejší v porovnaní s textovým návodom.

O prístupové údaje k virtuálnej pokladnici je možné požiadať len elektronicky cez portál Finančnej správy.

 1. prihláste sa do svojej osobnej internetovej zóny na portáli Finančnej správy
 2. vyberte katalóg formulárov
 3. vyplňte formulár Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e‑kasa klient
 4. v žiadosti označte, že žiadate o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice (VRP)
 5. do žiadosti uveďte PIN. Osobný PIN kód (nastavte si ho podľa seba) si starostlivo uchovajte, budete ho potrebovať pri prvom prihlásení sa do virtuálnej pokladnice.
 6. žiadosť elektronicky podpíšte a odošlite

Finančná správa vám v priebehu 7 až 10 dní pošle poštou prihlasovacie meno a heslo do virtuálnej pokladnice. V prípade, že podnikáte ako fyzická osoba, údaje vám budú doručené na adresu trvalého pobytu. Právnickým osobám Finančná správa zašle prihlasovacie údaje na adresu sídla firmy.

Ďalšie návody

Inštalácia Virtuálnej registračnej pokladnice 8.10.2018

Na to, aby ste mohli zo svojho mobilu alebo tabletu tlačiť pokladničné doklady z virtuálnej pokladnice cez Tlačiareň KML, musíte mať vo svojom zariadení nainštalovaný ovládač tlačiarne a aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica, v skratke označovanú ako VRP. Podrobný postup, ako nainštalovať do svojho zariadenia ovládač tlačiarne, si môžete pozrieť v samostatnom videonávode na tomto odkaze − Inštalácia Tlačiarne KML. V tejto časti si opíšeme postup inštalácie aplikácie VRP. Videonávod je podrobnejší a názornejší než textový návod.

 1. Na to, aby ste mohli aplikáciu používať, potrebujete prihlasovacie meno označené ako login a heslo zaslané z daňového úradu. Ako tieto údaje získať, si pozrite vo videonávode Registrácia virtuálnej pokladnice.
 2. Na prvé prihlásenie budete potrebovať PIN, ktorý ste zadali v žiadosti.
 3. Samotná inštalácia prebehne nasledovne: vo svojom zariadení nájdite Obchod Play, v niektorých zariadeniach označovaný aj ako Google Play. Ikona Obchod play
 4. Do vyhľadávania v hornej časti napíšte text "vrp pokladnica".
 5. Po vyhľadaní kliknite na aplikáciu Pokladnica od Finančnej správy a dajte ju inštalovať. Ikona virtuálnej registračnej pokladnice
 6. Po nainštalovaní kliknite na otvoriť a zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo.
 7. Pri prvom prihlásení vás aplikácia vyzve na zmenu hesla. Nové heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu. Nové heslo si dobre zapamätajte, lebo pri jeho strate vám daňový úrad nové heslo nevydá.
 8. Pri tejto zmene hesla musíte zadať aj PIN, ktorý ste uviedli v žiadosti.
 9. Kliknutím na zelený krúžok s bielou fajkou svoje nastavenia uložíte a inštalácia aplikácie VRP je hotová.

Odporúčam vám, aby ste si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavili štvormiestny kód na jednoduchšie prihlasovanie.

Ďalšie návody

Nastavenie PIN-u do VRP 7.12.2018

Virtuálna registračná pokladnica (skratka VRP) od verzie 2.1 umožňuje prihlásenie sa do aplikácie pomocou PIN‑u. Pridelené prihlasovacie meno a heslo možno nahradiť štvormiestnym PIN‑om, čo výrazne zjednoduší používanie aplikácie. Ten si na svojej virtuálnej pokladnici nastavíte podľa videonávodu alebo nasledovného postupu:

 1. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia". Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici
 2. Kliknite na "Prihlasovanie". Ikona prihlasovania vo virtuálnej registračnej pokladnici
 3. Potom kliknite na text "prihlasovanie PINom".
 4. Zadajte svoje prihlasovacie meno, heslo, zvoľte si PIN a zopakujte ho.
 5. Nastavenie uložte kliknutím na zelený kruh s fajkou. Ikona fajka vo virtuálnej registračnej pokladnici

O úspešnom spárovaní a nastavení PIN‑u vás bude informovať vyskakovacie okno. Na ďalšie prihlásenie do virtuálnej pokladnice môžete použiť zvolený PIN.

PIN je možné nastaviť maximálne do troch zariadení súčasne.

Ďalšie návody

Nahlasovanie polohy prenosnej pokladnice 1.4.2019

Tento videonávod je určený pre tých, ktorí si virtuálnu pokladnicu zaregistrovali ako prenosnú pokladnicu.

Ak máte ako adresu prevádzky vo svojej virtuálnej pokladnici uvedené "Prenosná pokladnica", ste povinný do systému eKasa zasielať umiestnenia pokladnice, na ktorom v reálnom čase evidujete prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti.*)

Evidencia sa robí priamo cez ikonu polohy Ikona Polohy vo virtuálnej pokladnici na úvodnej obrazovke. Na výber máte:

Pre bližšie informácie si pozrite videonávod, ktorý je podrobnejší než textový popis.

*) § 8a ods.6 zákona č. 289/2008 Z.z. Ak podnikateľ používa prenosnú pokladnicu e‑kasa klient, je povinný do systému e‑kasa zasielať okrem údajov uvedených v odsekoch 1, 2 a 4 aj adresu alebo GPS súradnice umiestnenia prenosnej pokladnice, na ktorej podnikateľ eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti, alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom.

Ďalšie návody

Školenie virtuálna registračná pokladnica 6.12.2018

tomto videonávode sa dozviete, ako si vo virtuálnej registračnej pokladnici (skratka "VRP") založíte novú položku do katalógu tovarov a služieb, a naučíte sa všetky spôsoby blokovania vo virtuálnej pokladnici.

Odkazy z videa

Ďalšie návody

Strata alebo zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP 7.12.2018

Svoje prihlasovacie údaje do Virtuálnej registračnej pokladnice chráňte starostlivo, vyhnete sa tým zbytočným problémom. Pri používaní virtuálnej pokladnice sa obsluha prihlasuje pomocou štvormiestneho PIN‑u, ktorý si môžete nastaviť podľa nasledovného videonávodu. Prihlasovacie meno a heslo sa používajú len pri prvom prihlásení, a preto sa často stáva, že podnikateľ zabudne alebo stratí prihlasovacie údaje. V tomto návode si povieme, ako sa k nim znova dopracovať a ako postupovať v prípade, ak sú navždy stratené.

Ako zistiť prihlasovacie meno

Prihlasovacie meno môžete získať dvomi spôsobmi:

1. Na doklade od DÚ

Nájdete ho na doklade, ktorý vám zaslal daňový úrad pri aktivácii Virtuálnej registračnej pokladnice (skratka VRP).

Prihlasovacie meno do VRP

2. Priamo vo VRP

Ak sa dokážete prihlásiť do svojej VRP aspoň pomocou PIN‑u, prihlasovacie meno nájdete v hornom riadku po kliknutí na "Nastavenia a žiadosti", potom na "Zmena hesla".

Prihlasovacie meno do VRP

Ako zistiť heslo

Heslo, ktoré vám zaslal daňový úrad na spomínanom oznámení, nie je platné, keďže ste si ho museli zmeniť pri prvom prihlásení, a vaše súčasné heslo vám daňový úrad nevie poslať ani zmeniť.

Skúste si na heslo spomenúť. Možno vám pomôže, že musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu.

Na prihlásenie do VRP máte päť pokusov. Ak sa vám ani na piatykrát nepodarí prihlásiť, ďalšie pokusy sú už oddelené prestávkou, ktorá sa postupne predlžuje.

Oznámenie o strate

Ak sa vám do VRP nepodarilo prihlásiť ani pomocou uvedených návodov, neostáva nič iné, ako nahlásiť stratu prihlasovacích údajov. Tlačivo nájdete na odkaze Oznámenie o strate prihlasovacích údajov na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice

Na vyplnenie tlačiva budete potrebovať:

Ako zistiť DKP

DKP je daňový kód pokladnice a môžete ho nájsť:

1. Pokladničný doklad

Na každom pokladničnom doklade bez ohľadu na to, či je to originál alebo kópia, čiže aj na vzorovom pokladničnom doklade, ktorý by ste mali mať vystavený na viditeľnom mieste.

DPK na bločku z VRP

2. Intervalová uzávierka

Na intervalovej uzávierke. Pravdepodobne ste nejakú tlačili pre svoju účtovníčku.

DPK na intervalovej uzávierke z VRP

3. Prehľadová uzávierka uzávierka

Na prehľadovej uzávierke.

DPK na prehľadovej uzávierke z VRP

4. DKP si môžete odvodiť

DKP je 17‑miestny číselný kód s pevnou štruktúrou. Prvé tri čísla DKP sú prefix VRP a vždy je to 999, nasleduje desať čísel vášho DIč. DKP je ukončené štvormiestnym kódom označujúcim poradové číslo vašej virtuálnej pokladnice, napr. 0001.

Štruktúra DKP

Odoslanie oznámenia

Vytlačené oznámenie podpíšte, a ak máte pečiatku, aj opečiatkujte. Oznámenie môžete doručiť daňovému úradu nasledovnými tromi spôsobmi:

Podľa vyjadrenia finančného riaditeľstva podnikateľ, ktorý je povinný komunikovať so správcom dane elektronicky (platiteľ DPH), sa môže rozhodnúť, či oznámenie podá v elektronickej, alebo v papierovej forme. Toto rozhodnutie finančného riaditeľstva však máloktorý daňový úrad rešpektuje.

Ako postupovať ďalej

Po oznámení straty prihlasovacích údajov vám síce daňový úrad pošle nové údaje do VRP, avšak aplikácia sa automaticky nastaví do stavu len na čítanie (READ ONLY), čo znamená, že v nej bude možné len prezerať už vystavené doklady a robiť uzávierky. Nový pokladničný doklad však už v tejto VRP nebude možné vytvoriť. Preto je potrebné, aby ste si podali aj novú žiadosť o pridelenie kódu do VRP, s čím vám pomôže nasledovný videonávod.

Ďalšie návody