KML mini tlačiareň

Návod na inštaláciu Tlačiareň KML ePOS 3.8.2019

Popis Tlačiarne KML ePOS predná starna Popis Tlačiarne KML ePOS zadná strana

Pri prvom spustení Tlačiarne KML ePOS postupujte podľa video návodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • Tlačiareň KML ePOS
  • napájací adaptér
  • napájacia šnúra
  • kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie. Tlačiareň KML ePOS má nainštalovaný kompletný softvér, ktorý budete potrebovať na vystavovanie pokladničných dokladov. Je dôležité, aby ste do Tlačiarne KML ePOS neinštalovali žiadne ďalšie aplikácie. Zariadenie má slúžiť výlučne na vystavovanie pokladničných dokladov z virtuálnej pokladnice.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky. Následne vložte termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky.
 4. Zakladanie termopásky
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým stlačním tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Pri zapínaní si dávajte pozor, aby ste stlačili len tlačidlo Štart.
 6. Prihláste sa do aplikácie Pokladnica. Ikona virtuálnej registračnej pokladnice Pre požívanie aplikácie potrebujete prihlasovacie meno označené ako login a heslo zaslané z Daňového úradu. Ako tieto údaje získať, si pozrite vo video návode Registrácia virtuálnej pokladnice.
 7. Pri prvom prihlásení vás aplikácia vyzve na zmenu hesla. Nové heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu. Nové heslo si dobre zapamätajte, nakoľko pri jeho strate vám Daňový úrad nové heslo nevydá.
 8. Pri tejto zmene hesla musíte zadať aj PIN, ktorý ste uviedli v žiadosti.
 9. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 10. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763