KML mini tlačiareň

Viac firiem na jednej Tlačiarni KML 9.8.2020

V prevádzke budeme mať ďalšie 2 pracovníčky pracujúce na živnosť. Chcela by som sa spýtať, koľko firiem môže používať jednu Tlačiareň KML?

Ďalšie otázky
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0907 870 641