KML mini tlačiareň

Viac firiem na jednej Tlačiarni KML 9.8.2020

V prevádzke budeme mať ďalšie 2 pracovníčky pracujúce na živnosť. Chcela by som sa spýtať, koľko firiem môže používať jednu Tlačiareň KML?

Ďalšie otázky