KML mini tlačiareň

Návod na inštaláciu - Mini Tlačiareň KML‑58 15.12.2018

Opis Mini tlaciarne KML-58

Pri inštalácií Mini Tlačiarne KML‑58 postupujte podľa videonávodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • Mini Tlačiareň KML‑58
  • napájací adaptér
  • kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky. Následne vložte termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky. Zakladanie termopásky
 4. Pred prvým spustením tlačiarne KML‑58 otvorte zadný kryt, následne vyberte batériu a odlepte lepiacu pásku z konektorov batérie. Batériu vráťte späť do tlačiarne v správnej polohe a zatvorte zadný kryt.
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým podržaním tlačidla ZAP./VYP. Tlačítko on-off
 6. Nainštalujte aplikáciu KML Tlačiareň Ikona aplikácie VRP Tlačiareň KML.
 7. Po spustení aplikácie počkajte, kým sa telefón spáruje s tlačiarňou.
 8. Pripojte tlačiareň pomocou prepínača v aplikácii. Pripojenie Mini tlaciarne KML-58
 9. Zadajte PIN 1234 na párovanie tlačiarne s telefónom cez Bluetooth a stlačte OK.
 10. Zapnite službu KML print.
 11. Podľa videonáovdu si nainštalujte a prihláste sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice. Bez tejto aplikácie tlačiareň nebude správne fungovať!
 12. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 13. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu - Tlačiareň KML‑79 8.6.2020

Opis Tlaciarne KML-79

Pri inštalácií Tlačiarne KML‑79 postupujte podľa videonávodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • Tlačiareň KML‑79
  • napájací adaptér
  • kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky. Následne vložte termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky. Zakladanie termopásky
 4. Pred prvým spustením tlačiarne KML‑79 otvorte zadný kryt, následne vyberte batériu a odlepte lepiacu pásku z konektorov batérie. Batériu vráťte späť do tlačiarne v správnej polohe a zatvorte zadný kryt.
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým podržaním tlačidla ZAP./VYP. Tlačítko on-off
 6. Nainštalujte aplikáciu KML Tlačiareň Ikona aplikácie VRP Tlačiareň KML.
 7. Po spustení aplikácie počkajte, kým sa telefón spáruje s tlačiarňou.
 8. Pripojte tlačiareň pomocou prepínača v aplikácii. Pripojenie Mini tlaciarne KML-79
 9. Zadajte PIN 1234 na párovanie tlačiarne s telefónom cez Bluetooth a stlačte OK.
 10. Zapnite službu KML print.
 11. Podľa videonáovdu si nainštalujte a prihláste sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice. Bez tejto aplikácie tlačiareň nebude správne fungovať!
 12. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 13. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu Tlačiareň KML ePOS 3.8.2019

Popis Tlačiarne KML ePOS predná starna Popis Tlačiarne KML ePOS zadná strana

Pri prvom spustení Tlačiarne KML ePOS postupujte podľa video návodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • Tlačiareň KML ePOS
  • napájací adaptér
  • napájacia šnúra
  • kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie. Tlačiareň KML ePOS má nainštalovaný kompletný softvér, ktorý budete potrebovať na vystavovanie pokladničných dokladov. Je dôležité, aby ste do Tlačiarne KML ePOS neinštalovali žiadne ďalšie aplikácie. Zariadenie má slúžiť výlučne na vystavovanie pokladničných dokladov z virtuálnej pokladnice.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Uchopte na tlačiarni kryt pásky z oboch strán za drážky a potiahnite smerom nahor. Otvorte kryt pásky. Následne vložte termopapier do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zo spodku kotúča. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky.
 4. Zakladanie termopásky
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň sa zapína a vypína trojsekundovým stlačním tlačidla Zapnúť/Vypnúť. Pri zapínaní si dávajte pozor, aby ste stlačili len tlačidlo Štart.
 6. Prihláste sa do aplikácie Pokladnica. Ikona virtuálnej registračnej pokladnice Pre požívanie aplikácie potrebujete prihlasovacie meno označené ako login a heslo zaslané z Daňového úradu. Ako tieto údaje získať, si pozrite vo video návode Registrácia virtuálnej pokladnice.
 7. Pri prvom prihlásení vás aplikácia vyzve na zmenu hesla. Nové heslo musí mať dĺžku minimálne 8 znakov, musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, minimálne jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu. Nové heslo si dobre zapamätajte, nakoľko pri jeho strate vám Daňový úrad nové heslo nevydá.
 8. Pri tejto zmene hesla musíte zadať aj PIN, ktorý ste uviedli v žiadosti.
 9. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 10. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu VRP Tlačiareň KML‑80 23.10.2018

VRP tlačiareň KML-80 popis

Pri inštalácií VRP Tlačiarne KML‑80 postupujte podľa videonávodu, ktorý je podrobnejší než textový návod.

 1. Skontrolujte si obsah balenia
  • VRP Tlačiarne KML‑80
  • napájací adaptér
  • napájacia šnúra
  • testovací kotúčik papiera
  • SK návod na použitie.
 2. Pozorne si prečítajte návod na používanie.
 3. Vložte do tlačiarne termopásku. Tlačidlom otvorte kryt pásky, vnútri nájdete držiak pásky, na ktorý nasuniete kotúčik a založte do tlačiarne. Páska sa musí odvíjať zospodu. Vytiahnite papier mimo tlačiarne a potom zatvorte kryt pásky. Nadbytočnú termopásku odtrhnite o trhač pásky. Zakladanie termopásky
 4. VRP tlačiareň KML‑80 môžete mať trvalo napojenú na elektriku, lebo neobsahuje akumulátor. Zapojíte ju tak, že spojíte napájaciu šnúru s napájacím adaptérom. Koncovku do tlačiarne zapojte šípkou nahor. Tlačiareň po vytlačení pokladničného dokladu dokáže otvoriť 24‑voltovú peňažnú zásuvku. Konektor pre pripojenie peňažnej zásuvky je hneď vedľa napájacieho konektora.
 5. Zapnite tlačiareň. Tlačiareň zapnete vypínačom na prednej strane. Mala by vám ostať svietiť iba kontrolka napájania.
 6. Nainštalujte aplikáciu KML Tlačiareň Ikona mini aplikácie KML tlačiareň.
 7. Po spustení aplikácie počkajte, kým sa telefón spáruje s tlačiarňou.
 8. Pripojte tlačiareň pomocou prepínača v aplikácii. Pripojenie Mini tlaciarne KML-58
 9. Zadajte PIN 1234 na párovanie tlačiarne s telefónom cez Bluetooth a stlačte OK.
 10. Zapnite službu KML print.
 11. Podľa videonáovdu si nainštalujte a prihláste sa do aplikácie Virtuálna registračná pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice. Bez tejto aplikácie tlačiareň nebude správne fungovať!
 12. Vo virtuálnej pokladnici prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici potom "Nastavenie tlačiarne" Ikona tlačiarne vo virtuálnej registračnej pokladnici a nastavte formát tlače na A6.
 13. Pri prvej tlači zadajte licenčné číslo z faktúry.

Pre jednoduchšie prihlasovanie do Virtuálnej pokladnice si podľa návodu 4 kliknutia na prihlásenie nastavte štvormiestny kód.

Ďalšie návody

Návod na inštaláciu platobného terminálu SumUp 31.8.2019

Pri inštalácii platobného terminálu SumUp postupujte podľa video návodu, ktorý je podrobnejší než textový návod

 1. Zaregistrujte sa na stránke sumup.sk.
 2. Z Google Play nainštalujte aplikáciu SumUp.
 3. V aplikácii KML Tlačiareň Ikona aplikácie KML Tlačiareň zadajte SumUp ID.
 4. V aplikácií virtuálna pokladnica Ikona virtuálnej registračnej pokladnice prejdite na "Nastavenia" Ikona nastavenia vo virtuálnej registračnej pokladnici, potom "Nastavenia dokladu" Ikona nastavenia dokladu vo virtuálnej registračnej pokladnici, zapnite "Zadávanie rozpisu platidiel" a "Použitie mobilného POS terminálu".

Výnimky

Nekompatibilné zariadenia: Galaxy Tab A SM‑T285, Galaxy Tab A SM‑T280, Huawei P8 lite, Samsung J3.

Ďalšie návody
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0907 870 641