KML mini tlačiareň

Ukážka práce s virtuálnou pokladnicou 9.10.2018

Ukážka virtuálnej registračnej pokladnica

V tejto videoukážke virtuálnej registračnej pokladnice (skratka "VRP") vám ukážeme ako vyzerá virtuálna pokladnica v počítači, notebooku, tablete a mobile. Predstavíme vám novinky ktoré priniesla virtuálna pokladnica od verzie 4.0. Porovnáme dve základné prostredia VRP a zároveň si vyskúšame všetky spôsoby vystavovania pokladničných dokladov vo VRP.

OBJEDNAŤ

 

KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0907 870 641