KML mini tlačiareň

Zmena údajov vo VRP2 6.2.2024

V tomto videu vám ukážeme, ako jednoducho a rýchlo môžete svoju virtuálnu pokladnicu prispôsobiť zmenám vo vašom podnikaní. Či už ide o prenos virtuálnej pokladnice do novej prevádzky, zmenu obchodného mena, hlavného predmetu činnosti, alebo inú dôležitú zmenu, ktorú potrebujete oznámiť Finančnej správe, všetko toto môžete vykonať bez komplikácií a zbytočného papierovania.

Začneme s tým, ako môžete svoju virtuálnu pokladnicu rýchlo a efektívne premeniť na prenosnú, aby ste ju mohli bez problémov používať v rôznych prevádzkach alebo na rôznych miestach podľa potreby. Táto flexibilita je obzvlášť užitočná pre podnikateľov, ktorí sa zaoberajú mobilným predajom alebo často menia miesto svojej činnosti.

Následne sa pozrieme na proces oznámenia zmeny prevádzky. Je dôležité, aby Finančná správa mala vždy aktuálne informácie o tom, kde sa vaša virtuálna pokladnica používa. Tento krok je nevyhnutný pre zachovanie platnosti vašej pokladnice a vyhnutie sa prípadným komplikáciám pri kontrolách.

Pokračovať budeme oznámením zmeny obchodného mena. V prípade, že ste sa rozhodli zmeniť názov vašej firmy alebo obchodu, je potrebné túto zmenu nahlásiť, aby vaše pokladničné doklady vždy odrážali aktuálne a správne údaje o vašom podnikaní.

A nakoniec sa venujeme tomu, ako oznámiť zmenu hlavného predmetu činnosti, ktorý je predvolený vo vašej virtuálnej pokladnici.

Po schválení týchto oznámení Finančnou správou už nie je potrebné robiť žiadne ďalšie zmeny v aplikácii VRP2 alebo v KML Tlačiarni. Všetky zmeny vykoná Finančná správa.

Ďalšie návody
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0907 870 641