KML mini tlačiareň

Virtuálna registračná pokladnica - Novinky

Povinnosť používať VRP 1.7.2019

Povinnosť používať VRP

Podnikateľ, ktorý požiadal len o prihlasovacie údaje k virtuálnej registračnej pokladnici (VRP), nemôže od 1.7.2019 vystavovať pokladničné doklady zo svojej starej elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Ďalšie články

Viac tovarových položiek vo VRP 10.04.2019

Viac tovarových položiek vo VRP

Doteraz bol limit tovarových položiek vo virtuálnej pokladnici 2 000. Toto množstvo väčšine podnikateľov postačovalo. Ak by ale bol pre niekoho tento limit nepostačujúci, tak pre neho máme dobrú správu. Vo virtuálnej pokladnici už môžete mať po novom až 3 000 tovarových položiek.

 

Vzorový doklad stačí už len jeden 15.01.2019

Vzorový doklad stačí už len jeden

Novela Zákona o registračných pokladniciach, ktorá je platná od 1.1.2019, ruší povinnosť mať dva vzorové pokladničné doklady.1)

Ak z pokladnice tlačíte doklady o úhrade faktúry v hotovosti, tak vzor tohto dokladu už vystavovať nemusíte. Postačuje, aby ste na viditeľnom mieste vystavili vzorový pokladničný doklad za predaj tovaru alebo služby.

Čo musí vzorový pokladničný doklad obsahovať, zistíte po  kliknutí na nasledovný odkaz.

1)Novela zákona 368/2018 Z. z. bod 19. mení §  8 ods.5 zákona 289/2008 Z. z. tak, že sa slová "odsekov 1 a 2" nahrádzajú slovami "odseku 1".

Používateľom VRP hrozí pokuta 330 € 19.04.2018

Zmena údajov vo VRP

Skontrolujte si obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, adresu prevádzky a DIČ. Niektorým používateľom virtuálnej pokladnice sa od marca 2018 začali na pokladničných dokladoch tlačiť nesprávne obchodné údaje, za čo im hrozí pokuta 330  €.

Ďalšie články

 

1 000 inštalácií VRP Tlačiarne KML 8.3.2018

1000 inštalácií VRP Tlačiarne KML

Aplikácia VRP Tlačiareň KML, ktorá slúži ako softvérový ovládač pre Mini Tlačiareň KML‑58, prekonala hranicu 1 000 inštalácií.

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli znížiť cenu Mini Tlačiarne KML‑58 na 168 € s DPH.

Ďalšie články

Virtuálna pokladnica bez ďalšieho obmedzenia 5.2.2018

Viac VRP na prevádzke

Ďalšia výhoda pre používateľov VRP

Niektorých podnikateľov od používania virtuálnej registračnej pokladnice odrádzalo obmedzenie, keď na jednom predajnom mieste mohli mať zaregistrovanú len jednu virtuálnu pokladnicu (§ 4a ods.1 zákona č. 289/2008 Z.z. platného do 31.12.2017) .

Novelou zákona platnou od 1.1.2018 sa toto obmedzenie zrušilo. Na predajné miesto si môžete zaregistrovať neobmedzený počet virtuálnych registračných pokladníc.

Ďalšie články

 

Virtuálna pokladnica bez limitov 3.7.2017

VRP bez limitov na bločky

Koniec počítania bločkov

Už nemusíte počítať bločky, ktoré vystavíte vo Virtuálnej registračnej pokladnici (skratka "VRP").

Ďalšie články

Falošné bločky za 37 000 € 16.10.2016

Vezeň

Daňováci si nedajú veľkú námahu s dokazovaním. Dávajte si pozor, od koho nakupujete, inak sa môžete dostať do veľkých problémov.

Kontrolóri z Daňového úradu Nitra sa na portáli finančnej správy pochválili "ojedinelým úlovkom".

Ďalšie články

 

Colná razia v Trnavskom kraji vyniesla 5 120 € 7.9.2016

Zákaz predaja

Colníci Colného úradu Trnava si posvietili na reštaurácie, kaviarne, predajcov zmrzliny a pohostinstvá. Kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vykonali u 55 predajcov v celom Trnavskom kraji,

Ďalšie články

Nepoučiteľní taxikári dostali pokutu 2 050 € 26.07.2016

Taxi 2

Colníci Colného úradu Prešov vykonali vo svojom regióne opakovane kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany taxislužieb. Vykonali 7 kontrol, pričom nedodržiavanie zákona zistili až v šiestich prípadoch. Za tieto porušenia zákona udelili pokuty vo výške 2 050 eur.

Ďalšie články

 

Taxikári dostali pokutu 1 650 € 12.07.2016

Taxi

Colníci colného úradu Prešov vykonali dňa 29.06.2016 vo svojom regióne kontrolnú akciu pod názvom "taxíky", zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany taxislužieb. Colníci vykonali 6 kontrol, pričom nedodržiavanie zákona zistili až v piatich prípadoch. Za tieto porušenia udelili pokuty vo výške 1 650 €.

Ďalšie články

Virtuálna pokladnica posúva svoje limity 01.07.2016

Virtuálna registračná pokladnica

Ministerstvo financií SR zmenšuje počet nevýhod virtuálnej pokladnice oproti elektronickým pokladniciam.

Počet pokladničných dokladov ktoré je možné z virtuálnej registračnej pokladnice vytlačiť sa od 01.07.2016 zvyšuje z pôvodných tisíc až na 3 000 dokladov mesačne.

Podnikatelia ktorí boli do júla vyradení z používania virtuálnej pokladnice pre prekročenie maximálneho počtu pokladničných dokladov nemôžu opätovne využívať virtuálnu pokladnicu.

Ďalšie články

 

Virtuálna registračná pokladnica - Články

Pokladničné doklady e‑mailom 1.5.2019

Odosielanie pokladničných dokladov e-mailom

Jedna z noviniek, ktorá sa objavila spolu s prechodom virtuálnej pokladnice na eKasu je, že zákon povolil od 1.4.2019 odosielanie pokladničných dokladov e‑mailom.1) Existujú tu ale určité pravidlá:

  1. Podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude poskytovať posielanie pokladničných dokladov e‑mailom. Poslať doklad e‑mailom je zdĺhavejšie a môže zdržiavať pri predaji a preto je len na rozhodnutí každého podnikateľa, či takúto službu poskytne svojim zákazníkom.
  2. Zákazník nesmie byť predávajúcim nútený do elektronického zasielania pokladničných dokladov. Preto podnikateľ musí mať stále k dispozícií tlačiareň, aby mohol tlačiť pokladničné doklady.
  3. Zákazník o zaslanie bločku e‑mailom musí požiadať pred jeho vytlačením. Doklad, ktorý už bol vytlačený, nesmie byť poslaný e‑mailom. Toto pravidlo platí aj opačne, čiže doklad, ktorý pošlete e‑mailom, nesmiete znova vytlačiť.
  4. Doklad je možné vytlačiť alebo zaslať elektronicky iba raz. Pokladničný doklad nesmiete zákazníkovi zaslať na viac e‑mailov.2)
Odostanie pokladničného dokladu z VRP e-mailom

V skratke ‑ musí dôjsť ku vzájomnému súladu, kedy zákazník požiada o zaslanie pokladničného dokladu e‑mailom a podnikateľ takúto službu poskytuje. Je vhodné, že táto zmena v zákone je postavená voľne a kupujúci, ba ani predávajúci nie sú nútení do ničoho

Ak ste sa so zákazníkom dohodli, po vytvorení pokladničného dokladu kliknite na ikonu zavináč Ikona odoslanie pokladničného dokladu e-mailom VRP a zadajte e‑mailovú adresu, kam chce zákazník, aby ste mu poslali pokladničný doklad. 1)§ 8 ods.1 zákona č. 289/2008 Z.z. Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo pokladnici e‑kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo pokladnici e‑kasa klient; iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e‑kasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e‑kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí.
2)§ 8 ods.6 zákona č. 289/2008 Z.z. Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e‑kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu.

Ďalšie články

Vzorový pokladničný doklad 17.4.2019

Vzorový pokladničný doklad
Vzorový pokladničný doklad

Dňa 1.4.2019 sa virtuálna pokladnica zmenila na eKasu. Zmenil sa vzhľad pokladničného dokladu. Na pokladničných dokladoch pribudlo IČO, ID dokladu a OKP. Na doklade už viac nenájdete ochranný znak "MF".

Ďalšie články

 

VKLAD a VÝBER v  pokladnici 13.4.2019

21 Eur

Za 21 € je pokuta

Novela zákona eKasa zmenila okrem iného aj VKLAD a VÝBER vo virtuálnej pokladnici.

Ak podnikateľ vloží do virtuálnej pokladnice hotovosť (okrem prijatej tržby) alebo ju vyberie, je povinný ju bez zbytočného odkladu zaevidovať.

Pokuta za porušenie tohto zákona sa pohybuje v rozsahu 100 ‑ 3 300 €. Toľko k citácii zákona 289/2008 § 3 ods. 3*) a príslušných paragrafov. Čo to však znamená v praxi?

Ďalšie články

Kúpa používanej pokladnice 26.11.2018

Predám používanú pokladňu

Tieto rady vám ušetria peniaze

Aj na vás sa vzťahuje povinnosť používať registračnú pokladnicu a nedokážete prekonať nevýhody virtuálnej pokladnice? Ďalšou z možností, ako si splniť svoju zákonnú povinnosť, je kúpiť si používanú elektronickú registračnú pokladnicu (skratka ERP).

Ďalšie články

 

Kto je povinný používať pokladnicu 19.11.2018

Spravodlivosť

Používanie elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej pokladnice sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Ďalšie články

Odovzdanie bločku zákazníkovi 26.06.2018

Zabudnutý bloček

Nedávno sa na mňa obrátil podnikateľ so sťažnosťou, že dostal pokutu 330 €, hoci jeho čašníčka každú objednávku nablokuje. Po preštudovaní zápisnice z kontroly som zistil, že kontrolný nákup síce bol nablokovaný, ale čašníčka zabudla odovzdať doklad.

Ďalšie články

 

Podpísaný bloček z VRP 28.11.2016

Podpísaný bloček

Podnikateľ, ktorý tlačí doklady z virtuálnej pokladnice na bežný kancelársky papier bez toho, aby každý doklad označil pečiatkou a podpisom, sa vystavuje riziku pokuty od 50 do 330 €. Používateľ virtuálnej pokladnice môže vytlačiť iba jeden originál pokladničného dokladu. V prípade, že niekto z vášho pokladničného dokladu vytvorí duplikát, zodpovednosť za kópiu nesiete vy. Finančná správa odporúča, aby podnikateľ zabezpečil pokladničný doklad proti kopírovaniu. Najjednoduchšou formou je každý pokladničný doklad označiť pečiatkou a podpisom.

Ďalšie články

Položky v pokladnici 25.10.2016

Diakritika v pokladnici

Mäkčene v pokladnici

Používate vo svojej virtuálnej pokladnici alebo elektronickej pokladnici položku "doplnkový tovar", "ostatné služby" alebo nepoužívate dĺžne a mäkčene? Pripravte si minimálne 100  € na pokutu.

Označenie tovaru alebo služby musí byť v registračnej pokladnici vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo služby.

Ďalšie články