KML mini tlačiareň

Paragón nevymieňajte! 2.5.2020

Nevimienajte paragón

V článku s názvom "Paragón" ste sa dozvedeli, ako paragón správne vypísať.

Teraz si povieme, aké sú vaše povinnosti po tom, čo sa virtuálna pokladnica opäť stane funkčnou.

Často sa stáva, že zákazník sa vráti do predajne a žiada výmenu paragónu za pokladničný doklad. Takýto postup však zákon nepovoľuje! Paragón je riadny daňový doklad a nemožno ho dodatočne zamieňať za doklad z pokladnice.

Ako správne postupovať?

Ak ste paragóny vydávali po zaevidovaní do virtuálnej pokladnice len ako náhradu za tlač, tak nemáte žiadne ďalšie povinnosti. Iná situácia nastane, ak tovar a služby, ktoré ste predali, neboli vo virtuálnej pokladnici zaevidované.

Do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka virtuálnej pokladnice obnovená, nablokujte do nej všetky paragóny. Paragóny zaevidujete po kliknutí na Nový doklad a agendu Zaevidovanie paragónu. Tento predaj sa od bežného líši iba tým, že pred každým pokladničným dokladom musíte uviesť číslo paragónu, dátum a čas jeho vystavenia.

Originál pokladničného dokladu spojíte s kópiou paragónu a archivujete chronologicky (v časovej následnosti) počas piatich rokov.

Ďalšie články
KML mini tlačiareň

KML, s.r.o.

Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0907 870 641