KML mini tlačiareň

Paragón 16.10.2019

Virtuálna registračná pokladnica paragon

Pri používaní virtuálnej pokladnice môžu nastať dva prípady, kedy budete musieť použiť náhradný pokladničný doklad ‑ paragón.

Ďalšie články