KML mini tlačiareň

Porovnanie virtuálnej pokladnice s online pokladnicou

Virtuálna registračná pokladnica
(skratka "VRP")

Virtuálna registračná pokladnica

Klikni tu pre viac informácií o VRP

+Virtuálna pokladnica je bezplatná a prevádzkové náklady sú minimálne.

+Za archiváciu dát a zariadení nenesiete pri virtuálnej pokladnici žiadnu zodpovednosť.

Na svoju prevádzku potrebuje virtuálna pokladnica trvalý prístup na internet. Postačí aj pripojenie, ktoré je súčasťou telefónnych paušálov.

+Akékoľvek zmeny údajov vo virtuálnej pokladnici sú bezplatné.

Maximálne 2 000 tovarových položiek. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Položky v pokladnici.

Virtuálna pokladnica neumožňuje pripojenie iného príslušenstva.

+Cena tlače z virtuálnej pokladnice pri použití Tlačiarne KML je rovnako výhodná ako na elektronickej registračnej pokladnici.

Žiadny skladový ani ekonomický softvér nie je schopný priamo komunikovať s virtuálnou pokladnicou.

Klikni tu pre viac informácií o VRP

Online registračná pokladnica
(skratka "ORP")

Online registračná pokladnica

Klikni tu pre viac informácií o ORP

Obstarávacia cena online pokladnice, ako aj prevádzkové náklady, je vyššia.

Povinnosť archivovať chránené dátové úložisko (CHDÚ) minimálne po dobu 5 rokov a zodpovedáte za dáta v ňom uložené.

+Online pokladnica dokáže vystavovať pokladničné doklady aj počas krátkodobého výpadku internetu.

Chránené dátové úložisko v online pokladnici má obmedzenú kapacitu a v prípade jeho zaplnenia je potrebné ho vymeniť.

+10, 2 000, 10 000, dokonca až 25 000 položiek podľa typu online pokladnice; v prípade POS systémov je počet položiek neobmedzený.

+Možnosť pripojiť rôzne príslušenstvo ‑ ako napríklad skener čiarových kódov a obchodné váhy.

+Cena tlače pokladničných dokladov je vďaka termotlači veľmi nízka.

+Online pokladnica dokáže spolupracovať s väčšinou účtovných a skladových softvérov.

Klikni tu pre viac informácií o ORP