KML mini tlačiareň
 • VRP Tlačiareň KML‑80 gesto rolovať vrpavo vlavo ×

  VRP Tlačiareň KML‑80

  OBJEDNAŤ
  Cena:
  228 € s DPH
  Výmena CHDÚ:?Výmena CHDÚ ‑ CHDÚ je skratka pre chránené dátové úložisko. Ide o zariadenie, ktoré zabezpečuje jednorazový a trvalý zápis údajov vytlačených alebo odoslaných online registračnou pokladnicou. Chránené dátové úložisko má obmedzenú kapacitu a v prípade zaplnenia je nutné ho vymeniť.
  + neobsahuje
  Internetové pripojenie:
  + WiFi, mobilné dáta
  Servisná prehliadka:?Servisná prehliadka ‑ servisné prehliadky sú pri online registračných pokladniciach povinné, inak zákazník stráca záruku nielen na pokladnicu, ale i chránené dátové úložisko.
  + žiadna
  Oprava:?Oprava ‑ niektoré zariadenia nie je možné opraviť. Pri poškodení alebo poruche takýchto zariadení si budete musieť zakúpiť nové zariadenie.
  + áno
  Offline režim:?Offline režim ‑ pokladnice s offline režimom dokážu vystavovať pokladničné doklady aj počas krátkodobého výpadku internetu.
  nie
  K prevádzke potrebuje:
  mobil alebo tablet
  Tovarové položky:?Tovarové položky ‑ každý tovar alebo služba musí byť v pokladnici pomenovaný jednoznačne. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Položky v pokladnici.
  3 000
  Výdrž batérie:?Výdrž batérie ‑ presnú výdrž prevádzky zariadenia na batériu nieje možné určiť, nakoško závisí od vonkajšej teploty, veku batérie a hlavne množstva vytlačených pokladničných dokladov.
  bez batérie
  Trvale v el. sieti:?Trvale v el. sieti ‑ v prípade zapojenia zariadenia s batériou trvalo do elektrickej siete dochádza k zníženiu kapacity batérie, preto zariadenie dokáže na batériu fungovať čoraz kratší čas. Pri poklese kapacity batérie pod minimálnu hranicu zariadenie nebude možné zapnúť napriek tomu, že bude zapojené v elektrickej sieti.
  + áno
  Rozmery:
  192 x 146 x 146 mm
  Hmotnosť:
  1 kg
  Strihač pásky:?Strihač pásky ‑ tlačiareň, ktorá je vybavená strihačom pásky, po vytlačení pokladničného dokladu tento automaticky odstrihne čo je pohodlnejšie a zrýchľuje to aj proces predaja. Na pokladniciach bez strihača pásky je nutné bloček ručne odtrhnúť.
  + áno
  Rýchlosť tlače:
  300 mm/s
  Rozmer pásky:
  80 x 80 x 12 mm 82 m
  Peňažná zásuvka:?Peňažná zásuvka ‑ peňažné zásuvky z našej ponuky majú troj‑polohový kľúč. Kľúč umožňuje zásuvku otvoriť manuálne, odomknúť pre jej automatické otváranie alebo zamknúť. Pokladnice, podporujúce automatické otváranie, otvoria automaticky peňažnú zásuvku po vytlačení pokladničného dokladu.
  + automatické otváranie
  Textové logo:
  + horné aj spodné
  Grafické logo:
  + horné aj spodné
  Povinné príslušenstvo:
  + žiadne
  Povinná archivácia:
  + žiadna
  Váha, skener:
  nepripojiteľné
  Skladový softvér:?Skladový softvér ‑ niektoré pokladnice je možné prepojiť so skladovým softvérom. Následný predaj cez pokladnicu znižuje stav skladových zásob.
  neprepojiteľné

 

Nové porovnanie

Vysvetlivky